Domotica

Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis. Hierdoor kunnen mensen langer veilig thuis wonen. Domotica helpt ook mantelzorgers in hun zorgtaken en kan een gevoel van ongerustheid verminderen.
Als professional werk je vaak samen met mantelzorgers. Je kunt hen informeren over vormen van domotica die de zorg makkelijker maakt. Vooral als de mantelzorger en de zorgvrager niet samen in een huis wonen, kan domotica helpen om zorgtaken én hun zorgen te verminderen.

Enkele voorbeelden

 • Koppeling bewegingsmelders en licht, de lampen gaan van zelf aan als je langs een sensor loopt of beweegt.
 • Deurcommunicatie of elektronisch slot, op een veilige manier naar binnen en naar buiten.
 • Geautomatiseerde temperatuurregeling
 • Spraak herinneringen of assistent, bijvoorbeeld voor medicatie-inname of herinnering om deur te sluiten. Maar ook om eenvoudige opdrachten uit te voeren, zoals het bedienen van licht, jaloezieën, verwarming, muziek (bijvoorbeeld Alexa van Amazon en Siri van Apple).
 • Slimme medicijndispenser, geeft de juiste medicijnen op het goede tijdstip en stuurt een bericht naar bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige als de medicijnen niet ingenomen zijn.
 • GPS om te kunnen volgen hoe iemands zich buitenshuis beweegt.
 • Personenalarmering, een polsband of halskoord met alarmknop die gebruikt kan worden voor direct contact met een alarmcentrale in noodsituaties.
 • Leefstijlmonitoring, een sensorennetwerk in de woning om de bewegingsactiviteiten te volgen. Verzorgers krijgen bericht als er een verstoring is in het dagelijks leefpatroon. Dit geeft ook inzicht in hoeverre iemand nog instaat is om zelfstandig te wonen.
 • Geavanceerde bewaking, een computerprogramma berekent of er sprake is van een mogelijke noodsituatie.

Financiering

Vijf mogelijke financieringsvormen voor het inzetten van technolgie thuis:

 • Zonder indicatie voor thuiszorg: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) via de gemeente.
 • Bij thuiszorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW), aanspraak wijkverpleging.
 • Op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is een indicatie voor intramurale opname vereist, afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
 • Cliënten kunnen via sommige aanvullende zorgverzekeringen leefstijlmonitoring vergoed krijgen.
 • Op eigen kosten.

Tips

 • Ken jij de mogelijkheden van bijvoorbeeld GPS-trackers of leefstijlmonitoring? Werkt jouw organisatie samen met bepaalde leveranciers, bijvoorbeeld Livind of Sensara? Ken je ervaringen van collega’s die enthousiast zijn over het inzetten van techniek? Zorg dat je op de hoogte bent van de huidige ontwikkelingen en zet het eens op de agenda van het werkoverleg.
 • Begeleiding bij inzet van domotica is noodzakelijk. Laat zien hoe het werkt, samen met de zorgvrager en mantelzorger erbij. Controleer ook of ze je begrepen hebben. Laat ze het product gebruiken waar jij bij bent.
 • Het duurt even voordat iets normaal wordt in het gebruik. Geef de zorgvrager en de mantelzorger de tijd en leg het eventueel nog eens uit. En laat het zelfvertrouwen opbouwen in het gebruik.
 • Kijk ook eens op www.domoticawonenzorg.nl

Hoe kan Domotica helpen?