Vragenlijsten voor mantelzorgers

Vragenlijsten en mantelzorgtesten kunnen helpen om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Door mantelzorgers regelmatig deze testen te laten invullen, kun je de belasting op langere termijn bepalen.

Enkele voorbeelden van tests:

EDIZ – Ervaren Druk Informele Zorg

Met een aantal stellingen bepaal je binnen 5 minuten de ervaren druk door mantelzorgers. De wetenschappelijk gevalideerde test is er in 2 varianten:

CSI – Caregiver Strain Index

Deze gevalideerde test geeft aan de hand van 13 ja/nee vragen een indruk van de overbelasting van een mantelzorger.

SACZO – Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder 

Een instrument om de kans op toekomstige problemen te bepalen bij jongeren waarvan een ouder chronisch ziek is.

3-Minutencheck voor mantelzorgers

Met deze laagdrempelige vragenlijst van Markant, checken mantelzorgers in 3 minuten hun situatie.

Checklist overbelasting laaggeletterde ouderen

Deze test is gebaseerd op de 3-minutencheck.

BordjeVol

Geeft mantelzorgers spelenderwijs inzicht in hun energievreters en -gevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen.

Zarit-12 Burdenschaal

De mantelzorger geeft telkens een score van ‘nooit’ tot ‘bijna altijd’. Die laatste betekent een duidelijke overbelasting. De totaalscore tussen 0 en 48 toont hoe algemeen die overbelasting is, maar vanaf 10 is er al sprake van een grote zorglast. Wie het Zarit Burden Interview regelmatig afneemt, ziet uiteraard de duidelijkste evolutie.