Vrijwillige netwerkcoach

Mensen hebben elkaar nodig. Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, bereiken we meer en oordelen we positiever over ons leven. Maar niet iedereen beschikt over een sociaal netwerk. Eenzaamheid en sociaal isolement komen (helaas) nog steeds voor. Ook onder mantelzorgers die, door zware zorgtaken voor hun partner of kind met een ziekte of handicap, geen tijd of ruimte (meer) hebben voor een eigen leven.

Als organisatie kun je besluiten om voor deze groep netwerkcoaches in te zetten. Zij zijn speciaal opgeleid om mensen van A naar Beter te coachen. Dat wil zeggen: naar meer waardevolle contacten, meer gezelschap en meer ondersteuning van anderen.

De methodiek ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’

Netwerkcoaches werken volgens de methodiek ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’

De methodiek bestaat uit een 10-stappenplan dat de (vrijwillige) netwerkcoach samen met de cliënt doorloopt.

Stap 1, 2 en 3 staan in het teken van oriëntatie op de wensen van de cliënt en het huidige sociale netwerk.

Tijdens stap 4, 5 en 6 staat ‘denken’ centraal. Dat wil zeggen, het samen bekijken en bedenken van mogelijkheden om het netwerk op te bouwen.

De laatste stappen 7, 8, 9 en 10, hebben als thema ‘doen’. De plannen die in de voorgaande stappen zijn ontstaan, worden tijdens deze fasen ten uitvoer gebracht.

Iedere stap bestaat uit drie onderdelen:

 1.  uitleg over de stap voor de coach
 2.  werkblad voor de cliënt
 3.  een theorie- en praktijkblad voor de coach

NB: Het 10-stappenplan hoeft niet strikt te worden gevolgd. Belangrijker is dat de coach het tempo en de mogelijkheden volgt van de cliënt.

De methodiek is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie (Natuurlijk, een netwerkcoach! | Movisie).

Wie kan netwerkcoach worden?

Zowel vrijwilligers van een steunpunt Mantelzorg of welzijnsorganisatie als beroepskrachten, zoals coördinatoren van vrijwilligerswerk of mantelzorgconsulenten, kunnen netwerkcoach worden. Maar ook beiden, waarbij de beroepskracht zorg draagt voor de intake en de start en daarna de cliënt matcht met een vrijwilliger die de persoonlijke begeleiding doet.

Wanneer wordt het een succes?

Al veel organisaties gingen je voor. Daardoor weten we inmiddels dat de volgende voorwaarden bijdragen aan een succesvolle implementatie:

 • Voldoende draagvlak in de organisatie en in de gemeente.
 • Goede samenwerking met andere organisaties/sociale wijkteams ten behoeve van goede afstemming en doorverwijzing.
 • Projectmatige aanpak.  Bekijk het Format projectplan voor een voorbeeld.
 • Goede werving, training en begeleiding van de vrijwillige netwerkcoaches.
 • Duidelijkheid naar potentiële cliënten en verwijzers over de mogelijkheden van de interventie en de manier van motiveren en verwijzen van cliënten.

Daarnaast heb je voldoende financiering nodig. Denk hierbij aan:

 • Eenmalige kosten (bij voorbereiding en opstart): training voor coördinatoren
 • Coördinatiekosten (werving, selectie, matching, begeleiding vrijwilligers en cliënten). Gemiddelde richtlijn: 250-300 uur coördinatie per jaar bij 20 koppels van cliënten en coaches.
 • Kosten voor werving van vrijwilligers en cliënten.
 • Aanschaf informatiemappen (elke netwerkcoach een map) € 32,50 per map (exclusief btw).
 • Training van vrijwilligers, locatie- en cateringkosten.
 • Onkosten-/reiskostenvergoedingen voor vrijwilligers.
 • Kosten voor PR en communicatie.

Enthousiast geworden?

Vanuit MantelzorgNL kunnen we je helpen bij de start en implementatie van netwerkcoaches. Neem hiervoor gerust contact op met ons team Advies: advies@mantelzorg.nl.

Heb je interesse in een van de NeN-trainingen? Neem dan contact op met ons team Academie: academie@mantelzorg.nl. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via 030-659 22 22. We verwijzen je graag door naar de juiste contactpersoon.