Mantelzorgondersteuning in buurten en wijken

Wijk- en buurtinitiatieven kenden in 2020 een explosieve groei. Inwoners nemen steeds vaker zelf initiatief om sociale problematiek in hun buurt te helpen oplossen. Juist voor mantelzorgers is zo’n ondersteunende omgeving, met praktische hulp, toegang tot informatie of een respijtplek om de hoek, goud waard.

Bij MantelzorgNL werken we aan het expliciet maken van het thema mantelzorgondersteuning in wijken en buurten.

Wijk- en buurtinitiatieven groeiden in 2020 explosief. Inwoners nemen steeds vaker zelf initiatief om sociale problematiek in hun buurt te helpen oplossen. Juist voor mantelzorgers is zo’n ondersteunende omgeving, met praktische hulp, toegang tot informatie of een respijtplek om de hoek, goud waard. Bij MantelzorgNL werken we aan het expliciet maken van het thema mantelzorgondersteuning in wijken en buurten.

Een eerste stap bestaat uit de Toolbox Thuiskamer. Hiermee kan een mantelzorgprofessional of opbouwwerker aan de slag om samen met inwoners een tweede (huis)kamer in de buurt te realiseren.

Ons ‘work in progress’ kan je hier volgen: Het Hogeland – NOV – Platform Vrijwillige Inzet.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs, via advies@mantelzorg.nl of bel 030 – 659 22 22.