Ondersteunen van lokale samenwerking tussen de formele en informele zorg

Een goede samenwerking tussen formele en informele organisaties is cruciaal om de juiste ondersteuning op de juiste plek te krijgen. Vrijwillige inzet kan erg belangrijk zijn in de ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers.

Voor goede lokale ondersteuning van mantelzorgers is het belangrijk dat professionals en informele partijen elkaar kennen en goed met elkaar samenwerken. Zo komt de juiste zorg op de juiste plek.

Maar hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen formele en informele zorg? Op deze pagina lees je wat MantelzorgNL voor je kan doen.

Waar bestaat een goed samenwerking uit?

Het gaat hier niet alleen om dat men naar elkaar verwijst, maar dat men nauwer en intensiever met elkaar samenwerkt.

Maak bijvoorbeeld concrete afspraken over hoe:

  • je doorverwijst en wanneer
  • je signalen met elkaar deelt, dit kan leiden tot nieuw en aangepast aanbod.
  • Je kennis en kunde met elkaar deelt en bundelt

Professionals en informele zorg zijn elkaars oren en ogen werken aanvullend aan elkaar. Door een goede samenwerking zal het aanbod beter aansluiten bij de veranderende zorgvraag in de steeds veranderende samenleving

Wat kan MantelzorgNL voor je doen

MantelzorgNL kan ondersteunen om de lokale samenwerking te versterken en het proces begeleiden en faciliteren. We hebben kennis en ervaring met het lokaal verbinden van partijen en mensen.

Ook bieden we trainingen en e-learning modules aan voor (zorg/respijt)vrijwilligers om hen te verstevigen en toe te rusten tijdens hun inzet.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs, via advies@mantelzorg.nl of bel 030 – 659 22 22.