Vrijwillige inzet als ondersteuning voor mantelzorgers

De samenleving verandert, steeds meer wordt er een beroep gedaan op het sociale netwerk en de sociale omgeving van zorgvragers. Ook wel informele zorg genoemd.

Informele zorg is een verzamelnaam voor mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook familie, vrienden en buurtbewoners. Een breed begrip. Op deze pagina gaan we in op wat vrijwilligers en de omgeving voor mantelzorgers kunnen doen.

Waarom is vrijwillige inzet belangrijk voor mantelzorgers?

Hulp door vrijwilligers geeft mantelzorgers meer bewegingsvrijheid, waardoor de thuissituatie langer stabiel blijft. Vrijwilligers werken daarnaast vanuit een persoonlijke motivatie, ze kunnen onverdeeld aandacht geven aan de zorgvrager. Die mogelijkheid hebben beroepskrachten lang niet altijd. Als ze er al zijn.

Meerwaarde van vrijwillige inzet is ook: krachten bundelen, verbinden en iets voor elkaar doen.

Ontwikkelingen vrijwillige inzet

De vraag naar vrijwillige inzet neemt toe en gaat sneller stijgen in de toekomst. Naast absolute aantallen verandert ook de complexiteit en duur van vrijwillige inzet.

De problematiek van zorgvragers zijn vaker complex van aard en langdurige inzet is dan gewenst. Voor gemeenten en mantelzorgondersteunende organisaties zijn dit uitdagende ontwikkelingen.

Hoe zorg je voor voldoende omzien naar elkaar en vrijwillige inzet om mantelzorgers te ondersteunen? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om te helpen bij complexe hulpvragen? Hoe laat je de formele zorg aansluiten op de informele zorg en met elkaar samenwerken?

MantelzorgNL is samenwerkingspartner van het landelijke programma Samen Ouder Worden die in 35 lokale trajecten werkt aan bovenstaande vragen. Opgedane kennis verwerken we in producten die gemeenten en organisaties helpen te anticiperen op de toenemende vraag naar informele zorg.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs, via advies@mantelzorg.nl of bel 030 – 659 22 22.