Samen geven we kleur: cultuursensitief werken met vrijwilligers

Als beroepskracht in zorg en welzijn heb jij wellicht te maken met vrijwilligers en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Samen geven we kleur laat zien hoe je kunt samenwerken met deze vrijwilligers rekening houdend met hun culturele achtergrond in een veranderende wereld.

Waar gaat het om?

Op dit moment heeft zo’n 25 procent van de bevolking een migratieachtergrond. Dit zijn zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). De herkomstlanden zijn heel divers, en de migranten zijn al heel lang of nog maar kort in Nederland (CBS, 2022).

Grotere kans van overbelasting

Met het ouder worden van de eerste generatie migranten, neemt het aantal mantelzorgers met een migratieachtergrond de komende jaren sterk toe. Mantelzorgers met een migratieachtergrond hebben een grotere kans op overbelasting. Zij zorgen vaak langer en intensiever voor hun naaste.

Inzet vrijwilligers ligt gevoelig

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven zegt in 2019 dat het inschakelen van een (relatief onbekende) vrijwilliger om verschillende redenen gevoeliger ligt bij mensen met een migratieachtergrond dan bij mensen zonder migratieachtergrond.

Veranderingen in vrijwilligerswerk

De manier waarop mensen vrijwilliger willen zijn, verandert. Hoe en hoe lang mensen vrijwilliger zijn, is een individuele keuze geworden. Steeds meer vrijwilligers besteden minder uur per week dan vroeger, blijven minder lang bij dezelfde organisatie en willen vooral leuke, kortdurende klussen doen.

Meer lezen

Laat je inspireren door deze artikelen:

In de publicatie Samen geven we kleur. Cultuursensitief werken met vrijwilligers bij mantelzorgondersteuning lees je over interculturele communicatie, wat je kunt verwachten en hoe je hier als mantelzorgconsulent en/of vrijwilligerscoördinator mee om kunt gaan.

Meer leren

Ook kan je zelfstandig aan de slag met de e-learning Samen geven we kleur. Deze e-learning is gratis toegankelijk en vormt ook de basis voor de training Cultuursensitief werken met vrijwilligers. Cultuursensitief werken vraagt namelijk om een lange adem: goed om zelf aan de slag te gaan, te lezen, te oefenen. En ook om, met behulp van een training, van en met elkaar te leren!