Herkennen en erkennen van mantelzorgers

Veel mensen weten niet dat ze mantelzorger zijn. Ze vinden het vanzelfsprekend: ‘je zorgt toch gewoon voor je hulpbehoevende ouder, partner of kind? Toch is het belangrijk dat ze zichzelf als mantelzorger herkennen, want alleen dan kunnen zij hun weg naar de juiste ondersteuning vinden.

Ook erkenning en waarderen is belangrijk. Want het idee dat er begrip is voor je situatie, maakt het net iets makkelijker, geven veel mantelzorgers aan.

Hoe zorg je voor herkenning?

Persoonlijke verhalen helpen anderen zichzelf te herkennen: ‘Maar als die persoon mantelzorger is, dan ben ik het ook!’ Juist omdat mantelzorg vele gezichten en vormen kent en mensen zorgen voor een naaste als vanzelfsprekend vinden, zijn voorbeelden essentieel.

Hoe kun je mantelzorgers erkennen?

Het waarderen van mantelzorgers is vanuit de Wmo de taak van gemeenten, maar ook als werkgever of zorginstelling kan je veel doen om mantelzorgers te erkennen en waarderen.

Jaarlijks is er op 10 november de Dag van de Mantelzorg en in juni de week van de Jonge Mantelzorger. Dit zijn uitgelezen momenten om als organisatie mantelzorgers in het zonnetje te zetten en breder aandacht aan het onderwerp te besteden voor bijvoorbeeld werkgevers, zorgprofessionals en scholen.

Onderzoek biedt inzicht

Onderzoek onder inwoners of medewerkers geeft inzicht in hoe mantelzorgers zich gewaardeerd voelen en waar verbetering mogelijk is.

Lees hoe in Wijchen ons behoefteonderzoek onder andere leidde tot betere waardering van mantelzorgers: Doorpakken na een behoefteonderzoek

Meer informatie

Meer weten over hoe jouw organisatie kan bijdragen aan de herkenning en erkenning van mantelzorgers? Neem dan contact met ons op via advies@mantelzorg.nl