Mantelzorgbeleid en ondersteuning

De meeste mantelzorgers vinden hun rol vanzelfsprekend en doen het met liefde. Wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Om dat mogelijk te maken is een goede ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers binnen gemeentes en organisaties onmisbaar.

Waarom een mantelzorgbeleid?

Landelijke kaders voor mantelzorgondersteuning ontbreken. Daarom is het goed om een eigen mantelzorgbeleid op te stellen, waarin je vastlegt hoe je mantelzorgers ondersteunt, hoe je met hen samenwerkt en hoe je ze bereikt. Mantelzorgbeleid geeft ook richting aan mantelzorgondersteuning binnen je organisatie.

Elke organisatie kan baat hebben bij mantelzorgbeleid:

  • gemeentes om uitvoering te geven aan hun wettelijke taak
  • welzijnsorganisaties om ondersteuning in te richten
  • werkgevers om werknemers die ook mantelzorger zijn vitaal te houden en uitval te voorkomen
  • zorgorganisaties omdat zorgprofessionals door de druk op de zorg steeds meer zullen samenwerken met mantelzorgers

Mantelzorgondersteuning

Met de juiste ondersteuning kunnen mantelzorgers zorgen op een manier die bij hen past en kunnen zij deze zorg combineren met andere (maatschappelijke) activiteiten. Mantelzorgers zijn immers ook werknemer, vrijwilliger, partner, ouder etc.

Maar wat is de juiste ondersteuning? Dat verschilt per mantelzorger. Dé mantelzorger bestaat niet, want elke mantelzorger leeft in een andere situatie met eigen ondersteuningsvragen.

De één voelt zich gesteund door contact met andere mantelzorgers, terwijl een ander juist graag praktische hulp wil. En voor een werkende mantelzorger is het belangrijk om steun te vinden op de werkvloer.

Eén overeenkomst is er wel: uit onderzoek blijkt dat vooral administratieve taken en het zoeken naar de juiste ondersteuning als belastend ervaren wordt. Het helpt mantelzorgers enorm als alle beschikbare hulp gemakkelijk te vinden en toegankelijk is.

Samen beleid opstellen?

MantelzorgNLpro kan je daar bij helpen. MantelzorgNLpro faciliteert focusgroepen en werksessies om lokaal of organisatiespecifiek wensen en knelpunten in kaart te brengen. Om zo samen met mantelzorgers en ketenpartners beleid en ondersteuning in te richten.

Wil je meer weten? Neem contact op via advies@mantelzorg.nl.

Lees hoe wij in Wijchen ons behoefteonderzoek vertaald werd naar nieuw mantelzorgbeleid: acht concrete beloftes aan mantelzorgers in gemeente Wijchen.