Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

Geldzaken

Geld is een belangrijk onderwerp voor veel mantelzorgers. Je kosten kunnen toenemen. Bijvoorbeeld voor telefoonkosten, zorgkosten en reiskosten. Hieronder vind je de belangrijkste financiële regelingen en vergoedingen.

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen die zorg nodig hebben zelf zorg kunnen inkopen. Dit kunnen beroepskrachten zijn, maar ook een familielid, vrienden of mensen uit de buurt.

Met een pgb kun je bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulp bij douchen en aankleden of verpleging inkopen. 

Kies je ervoor om de zorg te betalen via een pgb, dan moet je zelf de zorgverleners zoeken en ook zorgovereenkomsten afsluiten. Je moet dan ook zelf de pgb administratie doen.

Betaald krijgen uit pgb

Ook jij als mantelzorger kan betaald worden vanuit het pgb. Dit heeft voordelen maar ook nadelen. De nadelen zijn bijvoorbeeld dat je niet door wordt betaald als je ziek bent. Je moet dan een vervanger regelen. Je bouwt geen pensioen op, en je krijgt geen werkeloosheidsuitkering als je stopt met zorgen via pgb. 

Zorg in natura

Bij zorg in natura ontvangt degene voor wie je zorgt de zorg van een organisatie die een contract heeft met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

Het voordeel is dat je na de aanvraag voor de zorg zelf weinig hoeft te regelen. De zorgorganisatie doet alle administratie. De rekening gaat rechtstreeks naar de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

Snel naar

Wonen

Zorg je als mantelzorger voor je vader, moeder of een ander familielid die niet bij je in de buurt woont?

Waar regel ik hulp?

De hulp die je als mantelzorger en degene voor wie je zorgt krijgt, is geregeld in een aantal wetten.

Steun en advies

Als je voor iemand zorgt, dan heb je misschien veel vragen. Waar kun je terecht voor extra hulp, zodat je wat ondersteuning krijgt?

Zorg goed voor jezelf

Je kunt alleen goed voor iemand zorgen, als je de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in je leven.

Als degene voor wie je zorgt niet meer beter wordt

Lukt het niet meer om voor iemand thuis te zorgen, of wordt degene niet meer beter?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp aan familie, vrienden of buren, die je geeft omdat ze ziek zijn of bijvoorbeeld psychische problemen hebben.