Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

Waar regel ik hulp?

De hulp die je als mantelzorger en degene voor wie je zorgt krijgt, is geregeld in een aantal wetten:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
  • Jeugdwet
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bij de gemeente kun je terecht als je ondersteuning nodig hebt bij het uitvoeren van je mantelzorgtaken. Denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer en woningaanpassingen. 

Je gaat dan naar het Wmo loket, of naar het sociaal wijkteam.

Wat je daarvoor betaalt hangt af van je situatie en wat voor soort hulp je krijgt. Vaak betaal je €19,- per maand.

Hoe bepaalt de gemeente welke hulp je krijgt?

De gemeente onderzoekt tijdens een gesprek wat degene voor wie je zorgt zelf nog kan doen en welke professionele zorg er nodig is. Dit gesprek heet het ‘keukentafelgesprek’. Het is belangrijk dat jij als mantelzorger bij dit gesprek aanwezig bent. Het gaat namelijk ook om de hulp aan jou.

Jeugdwet en mantelzorg

Gemeenten bieden jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Die is er voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking.

Zorgverzekeringswet en mantelzorg

Verpleging en thuiszorg worden betaald uit de zorgverzekeringswet. Je gaat hiervoor naar de wijkverpleegkundige.

Wet langdurige zorg (Wlz) en mantelzorg

Soms heeft iemand heel veel zorg nodig. Denk aan volwassenen of kinderen met een ernstige beperking of psychische kwetsbaarheid. Of als iemand dementie heeft. Dit wordt geregeld via de Wet langdurige zorg, meestal Wlz genoemd.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je zorg via de Wlz krijgt. Het ‘zorgkantoor helpt daarna bij het regelen van Wlz-zorg.

Cliëntondersteuners kunnen je helpen bij het regelen en aanvragen van de Wlz. Ze kunnen ook uitleg geven over hoe je de zorg aanvraagt. Zij helpen je gratis. 

Snel naar

Wonen

Zorg je als mantelzorger voor je vader, moeder of een ander familielid die niet bij je in de buurt woont?

Geldzaken

Geld is een belangrijk onderwerp voor veel mantelzorgers.

Steun en advies

Als je voor iemand zorgt, dan heb je misschien veel vragen. Waar kun je terecht voor extra hulp, zodat je wat ondersteuning krijgt?

Zorg goed voor jezelf

Je kunt alleen goed voor iemand zorgen, als je de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in je leven.

Als degene voor wie je zorgt niet meer beter wordt

Lukt het niet meer om voor iemand thuis te zorgen, of wordt degene niet meer beter?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp aan familie, vrienden of buren, die je geeft omdat ze ziek zijn of bijvoorbeeld psychische problemen hebben.