Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

Wonen

Zorg je als mantelzorger voor je vader, moeder of een ander familielid die niet bij je in de buurt woont? Dan wil je misschien dichter bij elkaar wonen. Of je wil je woning aanpassen. Bekijk hieronder een aantal mogelijkheden.

Woningaanpassing

Heeft degene voor wie je zorgt problemen met het bereiken van de woning? Of problemen met het gebruik van het toilet, de badkamer, slaapkamer, keuken of woonkamer? Neem dan contact op met de gemeente, en bespreek samen de mogelijke oplossingen.

Inwonen en medehuurderschap

Als degene voor wie je zorgt bij je gaat wonen of jij juist bij degene waarvoor je zorgt, dan heet dat inwoning. Je gaat dan samen een huishouding vormen. Dit kan in zowel koop- als huurwoningen. Dit kan financiële gevolgen hebben, maar dat hoeft niet altijd. Voor inwoning in een huurwoning is toestemming van de verhuurder nodig.

Als je meer informatie hierover wil, bel dan met de Mantelzorglijn: 030-760 60 55.

Tip: vraag medehuurderschap aan, dan kan de achterblijver in de huurwoning blijven wonen als de huurder iets overkomt.

Snel naar

Geldzaken

Geld is een belangrijk onderwerp voor veel mantelzorgers.

Steun en advies

Als je voor iemand zorgt, dan heb je misschien veel vragen. Waar kun je terecht voor extra hulp, zodat je wat ondersteuning krijgt?

Waar regel ik hulp?

De hulp die je als mantelzorger en degene voor wie je zorgt krijgt, is geregeld in een aantal wetten.

Zorg goed voor jezelf

Je kunt alleen goed voor iemand zorgen, als je de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in je leven.

Als degene voor wie je zorgt niet meer beter wordt

Lukt het niet meer om voor iemand thuis te zorgen, of wordt degene niet meer beter?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp aan familie, vrienden of buren, die je geeft omdat ze ziek zijn of bijvoorbeeld psychische problemen hebben.