Onderwijs en mantelzorg

Als je in het onderwijs werkt, dan krijg je vroeg of laat te maken met jonge mantelzorgers. 1 op de 5 kinderen en jongeren groeit namelijk op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Nieuw

Toolkits

Wil je weten hoe je op school deze jongeren kunt ondersteunen? We helpen je op weg met de toolkits voor:

Waarom aandacht voor jonge mantelzorgers?

Extra aandacht en begrip voor deze jongeren is belangrijk, omdat ze door hun zorgtaken vaak minder tijd  hebben voor schoolwerk, maar ook voor vrienden en vriendinnen en hobby’s.

Daardoor hebben ze meer risico op lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten. Op school uit zich dit in verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen en/of zelfs studievertraging.

Bekijk de rap van psycholoog Daisy over jonge mantelzorgers in de klas:

Verhalen van jonge mantelzorgers

Bekijk ervaringsverhalen van jonge mantelzorgers  over de combinatie jong zijn, school en mantelzorgen.