Ga naar de inhoud
Specifieke doelgroepen

Jonge mantelzorgers ondersteunen

Jonge mantelzorgers hebben zorgtaken, maken zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Welke impact heeft dit op jongeren? En hoe bereik en ondersteun je hen het best? MantelzorgNL biedt je middelen om je daarbij te helpen.

Wie zijn jonge mantelzorgers?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Gevolgen van mantelzorg voor jongeren

De gevolgen kunnen zijn:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid, weinig aandacht en ruimte voor eigen problemen, ontbreken van openheid
  • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten
  • verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen, weinig tijd voor schoolwerk, studievertraging
  • minder tijd voor vrienden/vriendinnen, sport, school/studie en hobby’s, missen emotionele steun

Jonge mantelzorgers leren verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met beperkingen van een ander. Ze zijn vaak zelfstandiger en onafhankelijker dan leeftijdgenoten zonder extra zorgtaken.

Ervaringsverhalen van jonge mantelzorgers

Wil je lezen hoe jonge mantelzorgers de combinatie jong zijn, school en mantelzorgen zelf ervaren? Kijk dan hier.

Hoe kun je jonge mantelzorgers ondersteunen?

Alle professionals in zorg, welzijn en onderwijs hebben een belangrijke rol in het tijdig herkennen, erkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers en hun ouders. Je kunt gebruikmaken van de volgende 5 stappen.

  • Herkennen en erkennen: zie en hoor jonge mantelzorgers
  • Inventariseren: breng de opgroeisituatie in kaart
  • Signaleren: heb oog voor signalen dat het niet goed gaat
  • Informeren: geef informatie over hulp aan jonge mantelzorgers en hun ouder(s)
  • Doorverwijzen: zorg voor een warme overdracht naar hulp

Ga naar het Stappenplan ondersteunen jonge mantelzorgers

Onderwijs en mantelzorg

Maar hoe signaleer je nou een jonge mantelzorger? En hoe kun je jongeren nou het beste ondersteunen? Om je hiermee op weg te helpen, hebben we twee onderwijstoolkits ontwikkeld. Ga naar meer info en de toolkits onderwijs en mantelzorg

Advies

Download:

 

Factsheet Jonge mantelzorgers

Wie zijn jonge mantelzorgers? Hoe kan je jonge mantelzorgers ondersteunen? Op deze vragen wordt in deze factsheet een antwoord gegeven. Met een…

Meer info