Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

موضوعات مالی

پول یک موضوع مهم برای بسیاری از mantelzorgers است. ممکن است هزینه های شما افزایش یابد. به عنوان مثال، برای هزینه های تلفن، هزینه های مراقبت های بهداشتی و هزینه های سفر. در زیر ترتیبات مالی و بازپرداخت های اصلی آورده شده است.

 (“pgb”) Persoonsgebonden budget
persoonsgebonden budget (pgb) مقداری پول است که افرادی که به مراقبت نیاز دارند می توانند برای خرید مراقبت برای خود از آن استفاده کنند. این افراد می‌توانند حرفه‌ای باشند، یا همچنین یکی از اعضای خانواده، دوستان یا افراد همسایه.

به عنوان مثال، با یک pgb شما می توانید کمک خانگی، کمک در مورد دوش گرفتن و لباس پوشیدن یا مراقبت پرستاری خریداری نمائید.

اگر تصمیم به پرداخت هزینه مراقبت از طریق pgb را دارید، باید خودتان مراقبین خود را پیدا کنید و همچنین قراردادهای مراقبت را عقد کنید. پس باید مدیریت pgb را نیز خودتان انجام دهید.

دریافت پول از ”pgb
شما به عنوان یک mantelzorger نیز می توانید از pgb پول دریافت کیند. این دارای مزیت‌های است اما معایبی نیز دارد. به عنوان مثال، معایب آن این است که اگر مریض باشید، حقوق دریافت نمی کنید. آن وقت باید ترتیب یک جایگزین را بدهید. اگر از طریق pgb مراقبت نکنید، شما حقوق بازنشستگی ایجاد نمی کنید، و مزایای بیکاری دریافت نمی کنید.

Zorg in natura
با ”zorg in natura”، شخصی که از او مراقبت می کنید از سازمانی مراقبت دریافت می کند که با شهرداری، بیمه سلامت یا، zorgkantoor (دفتر مراقبت) قرارداد دارد.

مزیت آن این است که وقتی برای مراقبت درخواست می کنید، نیازی نیست خودتان ترتیبات زیادی بدهید. سازمان بهداشت ودرمان همه اموراداری را انجام می دهد. صورت حساب مستقیماً به شهرداری، بیمه سلامت یا zorgkantoor می رسد.