Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

پشتیبانی و مشاوره

اگر مراقب کسی هستید، ممکن است سوالات زیادی برای شما پیش بیاید. برای کمک بیشتر به کجا می توانید مراجعه کنید تا بتوانید حمایت دریافت کنید؟ سپس می توانید آن را کمی بهتر حفظ کنید. چندین سازمان وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند. در زیر می توانید بخوانید برای چه کمکی به کجا مراجعه کنید.

از خانواده، دوستان یا همسایگان بخواهید که به شما کمک کنند
شما می توانید از خانواده، دوستان و همسایگان کمک بخواهید. شاید آنها بخواهند برای شما کارهایی انجام دهند، از کودک نگهداری کنند، با شما به بیمارستان یا دکتر بروند. این می تواند به شما کمک کند تا کاملاً تنها نباشید.

داوطلبان
داوطلبان نیز می توانند به شما کمک کنند تا بتوانید برای مدتی استراحت کنید. آنها می توانند مراقبت را همراه با شما انجام دهند. در برخی از شهرداری ها، داوطلبانی هستند که به زبان شما صحبت می کنند. می توانید با سازمانی که در ﺷﮭرداری شما از mantelzorgers پشتبانی می‌کند، هماهنگ کنید.

Mantelzorgondersteuner (کارگر پشتبان حمایت از خانواده)
یک mantelzorgondersteuner در سازمانی کار می کند که از mantelzorgers پشتیبانی می کند. برای دریافت اطلاعات و مشاوره می توانید به آنجا مراجعه کنید. به عنوان مثال، در مورد کمک های خانگی یا سایر حمایت هایی که نیاز دارید. این پشتیبانی رایگان است.

سازمان های نزدیک – MantelzorgNL را بررسی کنید، جایی که می توانید برای حمایت مراجعه کنید.

Cliëntondersteuner (مسئول حمایت مشتری)
می‌خواهید برای کمک هماهنگی کنید، اما نمی‌دانید چه کمکی وجود دارد؟ یا چگونه این کار را انجام دهید و کجا بروید؟ یا چه کمک و حمایتی برای شما مناسب است؟ آن وقت افراد حرفه‌ای مانند “cliëntondersteuner” هستند که می‌توانند به شما بیاندیشند. شما به عنوان یک mantelzorger این حق را دارید. این پشتیبانی رایگان است.

برای تنظیم همکاری و یا پشتیبانی، این متخصص ممکن است:

  • کمک کند تا خواسته های خود را در مورد کمکی که نیاز دارید واضح سازید
  • کمک کند تا مکالمات را تهیه کنید
  • برای دریافت کمک به مکالمات بپردازد

Mantelzorgmakelaar (مأمور مراقبت از خانواده)
برای تعیین و تنظیم وظایف به کمک نیاز دارید؟ پس یک “mantelzorgmakelaar” می تواند به شما کمک کند. کمک از “mantelzorgmakelaar ”گاهی اوقات رایگان است در صورتی که توسط شرکت بیمه درمانی به او پرداخت شود.

اگر به دنبال “mantelzorgmakelaar” هستید، می توانید اینجا را ببینید: یک mantelzorgmakelaar را در نزدیکی خود پیدا کنید – BMZM – Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars

پزشک عمومی، پرستار مطب، پرستار بخش، کاردرمانگر، فیزیوتراپ، کمک بهداشت در منزل 

 

پزشک عمومی، پرستار مطب و پرستار بخش می توانند در مورد بیماری فردی که از او مراقبت می کنید به شما اطلاعات بدهند.

یک کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست در مورد چگونگی کنار آمدن با بیماری یا ناتوانی مشاوره می دهد. بطور مثال، آنها می توانند به شما یاد بدهند که چگونه فردی را که از او مراقبت می کنید، بهتر بلند کنید یا حرکت دهید.

دستیار بهداشتی در خانه از شما در ارائه مراقبت حمایت می کند. او همچنین توضیح می دهد که چگونه مراقبت را ادامه دهید.