Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

زندگي كردن

آیا شما یک mantelzorger هستید که از پدر، مادر یا یکی دیگر از اعضای خانواده خود مراقبت می کنید که در نزدیکی شما زندگی نمی کنند؟ پس ممکن است بخواهید با هم نزدیکتر زندگی کنید. یا می خواهید خانه خود را تغییر دهید. برخی از گزینه های زیر را بررسی کنید.

تغییرات مسکن
آیا شخصی که از او مراقبت می کنید برای رسیدن به خانه مشکل دارد؟ یا مشکلات استفاده کردن از توالت، حمام، اتاق خواب، آشپزخانه یا اتاق نشیمن را دارد؟ پس با شهرداری تماس بگیرید و راه حل های ممکن را با هم در میان بگذارید.

حرکت به داخل و”medehuurderschap” (اجاره مشترک)
اگر شخصی که از او مراقبت می کنید قرار است با شما زندگی کند یا شما می خواهید با شخصی که از او مراقبت می کنید زندگی کنید، به این می گویند: inwoning”. پس با هم یک خانواده تشکیل خواهید داد. این را می توان هم در مسکن مالک نشین و هم در املاک اجاره ای انجام داد. این ممکن است پیامدهای مالی داشته باشد، اما نه صد در صد در یک مکان اجاره ای، برای inwoning به اجازه صاحب‌خانه نیاز دارید

اگر در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهید، با Mantelzorglijn تماس بگیرید: 030-760 60 55.

نوت: برای “medehuurderschap” درخواست دهید، سپس اگر برای مستاجر اتفاقی بیافتد، فرد باقی مانده می تواند در مکان اجاره ای زندگی کند.