ANBI status

MantelzorgNL is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor gelden een aantal fiscale voordelen. Zo kan een donateur onder voorwaarden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Daarnaast hoeft de vereniging geen belasting over giften te betalen. We gaan ordelijk om met maatschappelijke financieringsbronnen. Dit betekent dat wij niet alleen maatschappelijke projecten uitvoeren, maar eveneens dat wij beperkt vermogen opbouwen met als doel schommelingen in de exploitatie op te vangen.

Doelstelling

MantelzorgNL is de vereniging ván, vóór en mét mantelzorgers die zich ervoor inzet dat mantelzorgers vanuit de samenleving die steun en dat respect krijgen die nodig zijn om hun zorgtaak in vrijheid, op eigen wijze en duurzaam uit te voeren.  Dit doet MantelzorgNL met de inzet van haar kennis en kunde en in partnerschap met organisaties, bedrijven en overheden die willen bijdragen aan een mantelzorgvriendelijke samenleving.

Bestuurder

Mw. E. (Esther) Hendriks (per 1 januari 2023)

Raad van Toezicht

  • Mw. drs. H.J. (Henny) Sikken, voorzitter
  • Mw. A. (Akke) Albada
  • Dhr. drs. G. (Geert) Gerritse
  • Dhr. D.J. (Dirk Jan) van Swaay
  • Mw drs. K.J.A. (Karlijn) Hillen
  • Mw. drs. Y.M. (Yvonne) Hof

ANBI