Onderwerp

Persoonsgebonden budget

Heeft jouw naaste door ziekte, beperking of ouderdom zorg nodig? En overwegen jullie om deze zorg te regelen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Of overweeg je om als pgb-zorgverlener voor je naaste te gaan zorgen? Lees hieronder hoe je het aanvraagt en waar je rekening mee moet houden.

Uitgelicht artikel

Wat is het persoonsgebonden budget?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen die zorg nodig hebben zelf zorg kunnen inkopen. Dit kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook bekenden zoals een partner, familielid, vrienden of mensen uit de buurt. Als mantelzorger kun je dus betaald worden vanuit een pgb. Hoe dat werkt lees je op deze pagina of zie je in dit filmpje: Wie kan een pgb krijgen? Heeft je naaste meer zorg nodig dan mantelzorgers kunnen geven? Of zijn er taken die je als mantelzorger niet (onbetaald) kan of wil...
Lees meer

Handige tips

  1. Bekijk de voor- en nadelen van uitbetaling vanuit het pgb.

  2. Een pgb aanvraag kan best lastig zijn, bekijk wie je hierbij kan helpen.

  3. Het uurtarief als je krijgt uitbetaald als pgb-er.

  4. Je kunt als mantelzorger worden betaald uit het pgb van je naaste.

Mantelzorger bij psychische problemen

Liesbeth krijgt betaald vanuit het pgb voor haar dochter Julia. Totdat het stopt en ze een bezwaarprocedure start. Lees haar verhaal

Uitgelicht artikel

Waar kan ik een pgb aanvragen?

Waar je een persoonsgebonden budget aanvraagt, hangt af van de zorg die je naaste nodig heeft. In Nederland is de zorg geregeld in vier wetten: de Jeugdwet de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de zorgverzekeringswet (Zvw) de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wetten worden uitgevoerd door de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Dit worden ook wel ‘loketten’ genoemd. De zorg die nodig is bepaalt waar je zorg aanvraagt. Jeugdwet (gemeente) De jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente. Heeft je kind (< 18 jaar) een beperking, stoornis of aandoening?...
Lees meer