Wetten en regels

Met welke wetten en regelgeving kun je te maken krijgen als je zorgt voor een ander? Je leest het op de pagina's hieronder.

Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk...

Lees er alles over

Lees alles over Wmo en mantelzorg

Jeugdwet en mantelzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die geldt voor...

Lees er alles over

Lees alles over Jeugdwet en mantelzorg

Wet langdurige zorg en mantelzorg

Soms heeft iemand blijvend veel zorg nodig. Denk aan volwassenen of kinderen met een ernstige beperking of...

Lees er alles over

Lees alles over Wet langdurige zorg en mantelzorg

Zorgverzekeringswet en mantelzorg

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij...

Lees er alles over

Lees alles over Zorgverzekeringswet en mantelzorg

Vertegenwoordiging en mantelzorg

Je bent mantelzorger en gewend om allerlei zaken samen met degene voor wie je zorgt te regelen. Maar wat als...

Lees er alles over

Lees alles over Vertegenwoordiging en mantelzorg

Belemmerende wet- en regelgeving voor mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol in de zorg in Nederland. Driekwart van de zorg in Nederland wordt...

Lees er alles over

Lees alles over Belemmerende wet- en regelgeving voor mantelzorgers

Thuis voor je volwassen naaste zorgen via de Wlz

Je volwassen naaste heeft intensieve zorg nodig en wil graag thuis blijven wonen. Zware, intensieve zorg voor...

Lees er alles over

Lees alles over Thuis voor je volwassen naaste zorgen via de Wlz

Verhuizen naar het verpleeghuis

Soms wordt de zorg voor je volwassen naaste thuis te intensief. En is verhuizing naar een zorginstelling...

Lees er alles over

Lees alles over Verhuizen naar het verpleeghuis