Wetten en regels

Met welke wetten en regelgeving kun je te maken krijgen als je zorgt voor een ander? Je leest het op de pagina's hieronder.

Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij…

Jeugdwet en mantelzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die geldt voor kinderen en jongeren onder de 18…

Wet langdurige zorg en mantelzorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk daarbij aan mensen met…

Zorgverzekeringswet en mantelzorg

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Wat betekent dat voor jou als mantelzorger? Wat…

Vertegenwoordiging en mantelzorg

Je bent mantelzorger en gewend om allerlei zaken samen met degene voor wie je zorgt te regelen. Maar wat als de zorgvrager niet…

Belemmerende wet- en regelgeving voor mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol in de zorg in Nederland. Driekwart van de zorg in Nederland wordt verleend door informele zorgverleners….