Onderwerp

Wetten en regels

Als je voor een ander zorgt dan krijg je met verschillende wetten en regels te maken. Zoals met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de zorgverzekeringswet. Zoveel wetten en regels dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. En hoe zit het als je naaste niet meer zelf kan beslissen?

Om het je makkelijk te maken vind je hier de belangrijkste wetten en regels op een rij.

Uitgelicht artikel

Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kun je verwachten? Waarvoor kun je terecht bij de Wmo De gemeente voert de Wmo uit. Je kunt hier terecht voor: huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het...
Lees meer

Uitgelicht artikel

Vertegenwoordiging en mantelzorg

Je bent mantelzorger en gewend om allerlei zaken samen met degene voor wie je zorgt te regelen. Maar wat als de zorgvrager niet (langer) in staat is om zelf beslissingen te nemen of te overleggen? Of als je verstandelijk beperkte kind 18 jaar en dus volwassen wordt? Het is verstandig en soms ook noodzakelijk om wettelijke vertegenwoordiging te regelen. Is er niets geregeld? Dan kan dit tot lastige en frustrerende situaties leiden. Bijvoorbeeld dat de zorgbehandeling van je vader wordt voortgezet terwijl jij weet dat hij dit niet wil. Of de bank geeft...
Lees meer