Hulp voor mantelzorgers

Als je zorgt voor je naaste dan heb je misschien veel vragen, zoals kan ik extra hulp krijgen? Bestaat er een vergoeding voor mantelzorgers? Hieronder lees je waar je terecht kunt voor steun en advies.

Mantelzorglijn, voor al je vragen over mantelzorg

Zorg  je voor een ander en heb je vragen? Wil je graag een advies over je persoonlijke situatie? Of heb...

Lees er alles over

Lees alles over Mantelzorglijn, voor al je vragen over mantelzorg

Afdeling Juridisch advies

Heb je vragen over wet- en regelgeving? De medewerkers van de Mantelzorglijn kunnen je vraag meestal goed...

Lees er alles over

Lees alles over Afdeling Juridisch advies

Organisaties voor ondersteuning van mantelzorgers

Zoek je als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kun je overal in het land terecht bij een lokale of...

Lees er alles over

Lees alles over Organisaties voor ondersteuning van mantelzorgers

Ondersteuning van je gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van jou als mantelzorger. Heb je ondersteuning nodig...

Lees er alles over

Lees alles over Ondersteuning van je gemeente

Meedenktraject: korte en krachtige ondersteuning voor mantelzorgers

Ben je mantelzorger en loop je tegen dingen aan? Zou je het fijn vinden als iemand eens met je meedenkt? Krijg...

Lees er alles over

Lees alles over Meedenktraject: korte en krachtige ondersteuning voor mantelzorgers

Het keukentafelgesprek

Als jij of je naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een keukentafelgesprek. Het gaat om...

Lees er alles over

Lees alles over Het keukentafelgesprek

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Een onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met je mee over zorg en ondersteuning. Welke zorg en...

Lees er alles over

Lees alles over Onafhankelijk cliëntondersteuner

Mantelzorgconsulent

Een mantelzorgconsulent biedt voorlichting en advies, regelt bepaalde voorzieningen zoals respijtzorg en biedt je...

Lees er alles over

Lees alles over Mantelzorgconsulent

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen,...

Lees er alles over

Lees alles over Mantelzorgmakelaar

Casemanager dementie

De casemanager dementie is een (vaste) begeleider van de persoon met dementie én zijn mantelzorger. Hij...

Lees er alles over

Lees alles over Casemanager dementie

Lotgenotencontact

Kun je voor emotionele steun als mantelzorger moeilijk bij familie of vrienden terecht? Of wil je niet...

Lees er alles over

Lees alles over Lotgenotencontact