Ga naar de inhoud

Hulp voor mantelzorgers

Als je zorgt voor je naaste dan heb je misschien veel vragen, zoals kan ik extra hulp krijgen? Bestaat er een vergoeding voor mantelzorgers? Hieronder lees je waar je terecht kunt voor steun en advies.

Mantelzorglijn, voor al je vragen over mantelzorg

Zorg  je voor een ander en heb je vragen? Wil je graag een advies over je persoonlijke situatie? Of heb...

Juridisch advies

Ben je mantelzorger en heb je vragen over wet- en regelgeving? Dan kun je terecht bij onze...

Organisaties voor ondersteuning van mantelzorgers

Zoek je als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kun je overal in het land terecht bij een lokale of...

Ondersteuning van je gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van jou als mantelzorger. Heb je ondersteuning nodig...

Meedenktraject: korte en krachtige ondersteuning voor mantelzorgers

Ben je mantelzorger en loop je tegen dingen aan? Zou je het fijn vinden als iemand eens met je meedenkt? Krijg...

Het keukentafelgesprek

Als jij of je naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een keukentafelgesprek. Het gaat om...

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Een onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met je mee over zorg en ondersteuning. Welke zorg en...

Mantelzorgconsulent

Een mantelzorgconsulent biedt voorlichting en advies, regelt bepaalde voorzieningen zoals respijtzorg en biedt je...

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen,...

Casemanager dementie

De casemanager dementie is een (vaste) begeleider van de persoon met dementie én zijn mantelzorger. Hij...

Lotgenotencontact

Kun je voor emotionele steun als mantelzorger moeilijk bij familie of vrienden terecht? Of wil je niet...