Hulp voor mantelzorgers

Als je zorgt voor je naaste dan heb je misschien veel vragen, zoals kan ik extra hulp krijgen? Bestaat er een vergoeding voor mantelzorgers? Hieronder lees je waar je terecht kunt voor steun en advies.

Mantelzorglijn, voor al je vragen over mantelzorg

Zorg  je voor een ander en heb je vragen? Wil je graag een advies over je persoonlijke situatie? Of heb je behoefte aan een luisterend…

Juridisch advies

Ben je mantelzorger en heb je vragen over wet- en regelgeving? Dan kun je terecht bij onze juridische adviseurs. Zij kunnen je helpen met voorbeelden van…

Organisaties voor ondersteuning van mantelzorgers

Zoek je als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kun je overal in het land terecht bij een lokale of regionale organisatie voor…

Ondersteuning van je gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van jou als mantelzorger. Heb je ondersteuning nodig om je zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? Neem…

Het keukentafelgesprek

Als jij of je naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een keukentafelgesprek. Het gaat om hulp en voorzieningen in…

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Een onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met je mee over zorg en ondersteuning. Welke zorg en ondersteuning past bij je? Welke keuzes kun je…

Mantelzorgconsulent

Een mantelzorgconsulent biedt voorlichting en advies, regelt bepaalde voorzieningen zoals respijtzorg en biedt je een luisterend oor. Op een mantelzorgconsulent kan een…

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Doel is…

Casemanager dementie

De casemanager dementie is een (vaste) begeleider van de persoon met dementie én zijn mantelzorger. Hij wijst de weg en kan bemiddelen…

Lotgenotencontact

Kun je voor emotionele steun als mantelzorger moeilijk bij familie of vrienden terecht? Of wil je niet altijd een beroep doen op dezelfde…