Leestijd 1-3 minuten

Maak een eind aan regelkolder voor mantelzorgers

Stapels formulieren in onbegrijpelijke taal, bewijs aanleveren dat je wel écht voor je naaste zorgt en organisaties die langs elkaar heen werken. Mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste zijn gemiddeld 4 uur per week bezig met regeltaken. Vier op de tien mantelzorgers geeft aan dat het hen moeite kost om deze taken te doen, blijkt uit de meest recente peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel.

Petitie Stop de #regelkolder

MantelzorgNL wil dat deze regelkolder stopt. En startte daarom de petitie Stop de #regelkolder. Maak mantelzorgers belangrijker dan regels. Dit deden we samen met Alzheimer Nederland, AMVN, Ieder(in), Landelijke Platform Odense huizen, LOC, Mantelzorgelijk, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM, SOMNL).

Met succes, want op 23 januari overhandigden we 12.670 handtekeningen aan Tweede Kamerleden en hun beleidsmedewerkers. Bijna alle politieke partijen waren aanwezig en zowel politici als werkgevers en vakbonden ondertekenden de petitie. Een mooie start van de aanpak van regelkolder.

Wat willen we bereiken?

We willen een einde aan de regelkolder voor mantelzorgers. Dat zaken eenvoudig te regelen zijn, dat de noodzakelijke formulieren in begrijpelijke taal zijn en dat mantelzorgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Kortom, zodat het mantelzorgers makkelijker wordt gemaakt en niet onnodig moeilijk.

Daarom vragen we aan iedereen die werkt in de politiek, overheden en zorg- en welzijn:

  • Stem beleid op elkaar af: nog te vaak bestaan er tegenstrijdige regels; dit leidt tot verwarring
  • Voorkom overbodige bewijslast: mantelzorgers werken vanuit toewijding en dragen veel verantwoordelijkheid: bejegen hen met vertrouwen.
  • Toets elke nieuwe regelgeving over mantelzorg op regelkolder: is de nieuwe wet een verbetering of juist een verzwaring?
  • Zorg waar mogelijk voor één aanspreekpersoon bij wie de mantelzorger terecht kan met vragen in plaats van 10 keer te worden doorverwezen
  • Voorkom grote verschillen tussen gemeentes in uitvoering van wetgeving rondom mantelzorg: zorg voor meer uniformiteit.

‘We besparen de staat veel geld en dan zijn ze nog steeds bang voor fraude’ Lees meer

Marian van Wijk

Hoe pakken we het verder aan?

De petitie was pas het begin, we blijven er bovenop zitten en regelkolder onder de aandacht brengen van alle partijen, zowel bij politieke partijen, overheden als andere instanties. Samen, want alleen dan komt er een einde aan de regelkolder.