Blog van Willeke

Dementie en slaap: liever lopen dan in bed

Thuis lukte het mij iedere nacht om Cor in bed te krijgen. De aangelegde lichtjesroute en het LED nachtlichtje zorgden ervoor dat Cor zelfstandig het toilet kon vinden en weer terug in bed keerde.

Verstoord dag- en nachtritme

In het woonzorgcentrum is het dag- en nachtritme geheel verstoord. Cor wordt netjes naar bed begeleid en slaapt dan 1,5 uur. Hij wordt wakker en gaat vervolgens naar het loopcircuit, een looproute die 5 afdelingen van het woonzorgcentrum bestrijkt.

Frustratie

Af en toe wordt hij daar gesignaleerd en dan wordt het bed aangeboden. Als Cor dat niet wil, hoeft hij niet naar bed. Veel nachten ligt hij daardoor weinig op bed. Overdag is Cor slaperig en minder actief. Dit zorgt voor grote frustratie bij mij. Onze ‘quality time’ vermindert.

Deskundige begeleiding is goud waard

De visie van de psychologe is, dat het kapotte brein deze verstoring van het slaapritme veroorzaakt. De omgeving speelt in haar opvatting geen rol. Als mantelzorger kijk ik anders naar deze verstoring. Een verpleger die een goede relatie met Cor onderhield, begeleidde Cor naar bed en hij sliep de hele nacht op bed. Ik ben van mening dat een deskundige begeleiding goud waard is.

Als mantelzorger ben ik me gaan verdiepen in het dagnachtritme bij dementie. Dan doe je zeker ontdekkingen.

Invloed van slaap op het brein

De geriater dr. Jurgen Claassen deed onderzoek naar de invloed van slapen op het brein. ‘Goed slapen heeft een positief effect op het brein van mensen met dementie. Door de middagdutjes zijn mensen ‘s avonds niet moe genoeg zijn om te kunnen slapen. Mensen overdag meer stimuleren om actief te blijven, heeft invloed op het slaapgedrag.’

Slaaponderzoek bij dementie

Professor van Someren heeft slaaponderzoek gedaan bij dementie en gewerkt met een combinatie van melatonine en helder licht. Resultaat verbetering van de slaap. Dr. Anneke van der Plaats raadt de ideale dagindeling van dr. Fiolet aan. Fiolet is voorstander de bewoners ‘s avonds activiteiten aan te bieden. ‘Laat bewoners later naar bed gaan, dan verlopen de nachten rustiger.’ Hoopvolle adviezen om uit te proberen.

Daglichtlamp en slaapritme

Als mantelzorger heb ik een slaapdeskundige, een somnoloog bezocht. Zijn advies; ‘s avonds melatonine innemen en dagelijks blootstellen aan een sterke daglichtlamp. De verpleeghuisarts nam het advies over. We kregen hoop, dat deze behandeling het slaapritme van Cor, zou verbeteren. Helaas door twijfels en personele onderbezetting was de uitvoering van de lamp niet haalbaar. Een grote teleurstelling.

Slaapcoach

Als betrokken mantelzorger pleit ik voor meer kennis over het slaapgedrag en deskundige begeleiding van een slaapcoach. Mensen met dementie, ook Cor dus, hebben recht op een beter slaapritme! Investeer in hun kwaliteit van leven.

Ik ben Willeke
Ik ben Willeke, 69 jaar, en ik zorg voor mijn partner Cor. Hij heeft al 8 jaar een vorm van dementie. Sinds maart 2023 verblijft hij in een Woonzorgcentrum.