Blog van Koen

Mantelzorgers gaan niet met pensioen

Veel stappen die ik zet, gaan op de automatische piloot. En een kleine misstap overleef ik wel… tot nu toe.  Maar het risico op narigheid neemt toe in mijn leeftijdsklasse; zo is wetenschappelijk bewezen. Oppassen dus.

Er is nóg een reden om een beetje uit te kijken: Mantelzorgers gaan niet met pensioen. Mijn vrouw is afhankelijk van verzorging en verpleging, hulp en hulpmiddelen. En ook afhankelijk van iemand die het hele circus overeind houdt. Vooralsnog ben ik dat.

Dossier voor vandaag

Dossiers hebben vooral waarde voor vandaag, maar ze kijken niet echt vooruit. En de clubs die ze opstellen praten nauwelijks met elkaar. Dus heb ik alle belangrijke informatie samengevoegd. Dat is de overheid nooit gelukt. Misschien maar beter ook. Alles heb ik opgeslagen en gedeeld met de direct betrokkenen. Op een veilige manier. Daarover de volgende keer meer.

Plan voor morgen

‘Ons Zorgplan’. Dat is de werktitel van mijn nieuwe project. Het doel is om te voorkomen dat mijn vrouw wordt opgenomen op een onbekende plek als ik (plotseling) – tijdelijk of geheel – uitval. Draagvlak is er voldoende, zowel bij onze kinderen als bij onszelf. Het is méér: we voelen de noodzaak. Maar dan heb je ook wat.

Droom

Het hele circus houdt me zó bezig dat ik erover droomde. Ik ging in gesprek met een Chatbot. Het resultaat is al even eenvoudig als verbluffend:

‘Uw zorgvraag is zorgwekkend. De vergrijzing raakt onze maatschappij en u in het bijzonder. De krapte op de arbeidsmarkt is vooralsnog niet voorbij. Buiten de zorgsector valt meer te verdienen. Ook mensen uit uw netwerk moeten meer gaan werken. De kinderopvang wordt daarom gratis. Reken niet teveel op ze. Zoek een politieke partij die voorstander is van betaalde mantel- en netwerkzorg. Richt hiervoor eventueel een nieuwe partij op. Uw mobiliteit zal verder afnemen. Het aantal verkeersdrempels stijgt significant. Ook worden ze hoger om het gedrag van het toenemend aantal elektrische MPV- rijders te beteugelen. Helaas ten koste van uw gezondheid. Het beroep dat u doet op de zorgwetten is te groot. Dit leidt tot een begrotingstekort van de overheid. Uw Eigen Bijdrage zal dus weer worden verhoogd. Het is leuk geweest. U krijgt er een gezonder leefklimaat voor terug. Vraag geen toeslagen aan, ook niet als u er recht op hebt. Wacht hiermee tot de slagkracht van de regering, de ambtenaren en de IT systemen weer vertrouwen verdient.

Een zorgrobot biedt uitkomst. Beter gestemd dan uw mantelzorger, geen gezeur over werktijden vóór acht uur en na vijven. En geen gedoe over een vrije dag of respijtzorg. Binnenkort kunt u kiezen uit Rob of Robijntje. Tegen meerprijs komt een slanke of stevige versie op de markt met instelbare haar- en huidskleur.

Met spaargeld kunt een buitenlandse verpleger m/v inhuren: goed opgeleid en gemotiveerd; aardig voor u en misschien ook voor uw partner. U dient die wel in huis te nemen. Er zijn geen woningen beschikbaar. Als u dit teveel gedoe vindt: Euthanasie is een redelijk alternatief. Zeker voor de maatschappij.

Met zonnepanelen en accu’s kunt u de elektriciteit voor uw rolstoel, tillift, bed, alarmsysteem en hogere kamertemperatuur beschikbaar en betaalbaar houden. En uw houdt uw zorgrobot in conditie.

Disclaimer: deze tekst is gebaseerd op actuele informatie en geautomatiseerd tot stand gekomen. Ethische vraagstukken zijn niet meegewogen.’

Aldus Chatbot. De volgende keer: toch maar ons eigen zorgplan. Met de hand geschreven.

Ik ben Koen
Ik ben Koen. In 1981 ben ik getrouwd met Wil. Drie jaar later werd haar vermoeden bevestigd: Multiple Sclerose (MS) . Wat dat voor ons met zich meebracht? In mijn blogs wil ik jullie daarover bijpraten aan de hand van actuele thema’s.