Doneer

Doneer

Met jouw donatie en dus met jouw steun staan we sterker voor mantelzorgers. Sterker in de media en sterker in de politiek. Zorgen voor je naaste moet kunnen passen binnen jouw leven. Met hart en hoofd zetten wij ons hier voor in en dus zitten wij regelmatig in Den Haag.

Jouw donatie maakt het verschil

MantelzorgNL is de vereniging ván en vóór mantelzorgers. Onze missie is dat mantelzorgers op een bij hen passende manier kunnen zorgen en in staat zijn deze zorg te combineren met andere activiteiten. MantelzorgNL zorgt ervoor dat mantelzorgers.

  • goed worden geïnformeerd en ondersteund
  • steun en respect krijgen vanuit de samenleving

Zorgen voor je naaste op een manier die bij jouw leven past. Dát is MantelzorgNL’s ambitie voor mantelzorgers. Daarvoor is ons inziens een ‘mantelzorgvriendelijke’ samenleving nodig.

Dit is een samenleving waarin het binnen redelijke grenzen vanzelfsprekend is om elkaar tot steun te zijn en waar ondersteunende voorzieningen voor mantelzorgers vanzelfsprekend zijn.

Mensen die nog geen mantelzorger zijn realiseren zich: ‘mantelzorger ben je, word je of je hebt er vroeger of later een nodig’ en bereiden zich voor op die situatie.

- Mantelzorger