Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, sociaal domein, zorg of overheid.

Het netwerk heeft als maatschappelijk doel de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren, door:

  • Vergroten van zichtbaarheid van (knelpunten van) jonge studerende mantelzorgers
  • Verhogen van basiskennis bij (onderwijs)instellingen
  • Vergroten van motivatie en bieden van ondersteuningsmogelijkheden
  • Normaliseren van mantelzorg als waardevolle bijdrage aan onze samenleving
  • De combinatie van studeren en mantelzorg mogelijk te maken
  • Bij te dragen aan het vergroten van mentale veerkracht en welbevinden van studenten met mantelzorgtaken

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis, inspiratie en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten, attenderen we het op onderwerp studeren met mantelzorgtaken zowel lokaal als landelijk en betrekken we de landelijke pers.

Modelovereenkomst voor studerende mantelzorger

Recent heeft onze nauwe samenwerking geleid tot het opstellen van de Modelovereenkomst Jonge Studerende Mantelzorger. Met deze overeenkomst kan een student of de onderwijsinstelling  onderling afspraken maken over het combineren van studie met mantelzorgtaken. De modelovereenkomst heeft steun gevonden bij ministeries van OCW, VWS en Vereniging van Hoge Scholen en Universiteiten.

LinkedIn-groep

Met een LinkedIn-groep staan professionals direct met elkaar in verbinding. Wil je kennisdelen, inspiratie opdoen of knelpunten bespreken? Meld je dan aan voor de besloten LinkedIn-groep Expertiselab Jonge Mantelzorgers.

Netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Ben jij werkzaam als professional? Heb je affiniteit met jonge studerende mantelzorgers en wil je je aansluiten bij dit netwerk?
Neem contact op met Natalia Vermeulen: n.vermeulen@mantelzorg.nl of 06-29142567.

Het Expertiselab komt twee à driemaal per jaar een dagdeel bijeen. De hybride bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties en worden voorbereid door een agendacommissie die bestaat uit drie leden: MantelzorgNL, ECIO en bij toerbeurt een ander lid van het netwerk.

Deelnemers netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers
Avans Hogeschool, CINOP/ECIO, Consulent Evenmens, De Driemaster, Fontys Hogescholen, Gemeente Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, In de buurt 033, JMZ Pro, Jonge Mantelzorg, De Kap Apeldoorn, Mantelzorg & Meer, MantelzorgNL, Movisie, Ouders & Onderwijs, Participe Delft, PEP Den Haag, Saxion Hogeschool, SBB, Sociaal Cultureel Planbureau, Sterker sociaal Nijmegen, Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg, Tilburg University, University of Maastricht, Vilans, Vrije Universiteit, Welzijn Barneveld, Zwolle doet!