Wegwijzer: Ik zoek vervangende zorg

Heb je behoefte aan een nacht doorslapen, vervangend vervoer of tijd voor jezelf? Of wil je op een ontspannen vakantie met degene voor wie je zorgt? Of je nu zorgt voor een volwassene of voor een kind. Je hoeft het niet alleen te doen! Vervangende zorg (respijtzorg) kan je helpen. Wat mogelijk is, hangt af van de lokale situatie. Weet jij waar je het kunt aanvragen? Wij helpen je graag op weg.

En kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de Mantelzorglijn.

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Jullie hebben een persoonsgebonden budget (pgb). Welk pgb?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je kind heeft een Wlz-indicatie. Welke situatie is van toepassing?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt dagopvang. Welke situatie is van toepassing?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt vervoer. Welke situatie is van toepassing?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zorgvrager heeft een Wlz-indicatie. Waar woont je zorgvrager?

Vraag

Je zoekt dagbesteding en je zorgvrager krijgt al verzorging en/of verpleging. Welke situatie geldt voor jou?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zorgvrager heeft een persoonsgebonden budget (pgb). Welk pgb?

Vraag

Je zorgvrager heeft een Wlz- indicatie. Wat is van toepassing?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt logeeropvang voor iemand die thuis woont met een Wlz-indicatie. Wat is van toepassing?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Er is sprake van spoed of crisis. Welke situatie is van toepassing?

Een crisisopname in een zorginstelling kan plaatsvinden indien er sprake is van een crisissituatie thuis. Deze crisissituatie kan verschillende oorzaken hebben. Wel duidelijk is dat de situatie thuis onhoudbaar is en er sprake is van een gevaar voor de gezondheid van de zorgvrager zelf of zijn/haar omgeving. Het kan zijn dat de crisis er al enige tijd ‘aan zat te komen’, maar het kan ook zijn dat er door een plotselinge gebeurtenis een crisissituatie is ontstaan.

Tip: neem voor een crisisopname altijd contact op met de eigen huisarts, medisch specialist of casemanager dementie.

Vraag

Je word zelf (tijdelijk) opgenomen. Welke situatie is op jou van toepassing?

Een mantelzorger kan gepland uitvallen, bijvoorbeeld wegens een ziekenhuisopname. De zorg voor de zorgvrager moet dan worden opgevangen. Soms kan dit door het eigen netwerk te vragen in combinatie met inzet van professionele zorg. Dit is niet altijd het geval. Dan is misschien een tijdelijke opname of logeeropvang nodig.

Adressen in de buurt vind je op Sociale kaart van de gemeente, respijtwijzer van de gemeente of  Sociale kaart Nederland.

Neem contact op met de instelling en vraag naar de aanvraagprocedure en/of lees de onderstaande informatie door.

Vraag

Je bent toe aan een zorgpauze. Welke situatie is voor jou van toepassing?

Krijgt jouw zorgvrager al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt. Krijgt je zorgvrager al zorg vanuit de gemeente (Wmo), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft jouw zorgvrager een opname-indicatie (Wlz)?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je wilt samen met je kind op vakantie. Welke situatie is van toepassing?

Krijgt jouw kind al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt. Krijgt je kind al zorg vanuit de gemeente (Jeugdwet), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft je kind een opname-indicatie (Wlz)? Als jullie gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb), kies dan ‘mijn kind heeft een pgb’.

Vraag

Misschien is het goed als je kind tijdelijk ergens anders woont. Waar wil je meer informatie over?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt ondersteuning thuis. Wat is voor jou van toepassing?

Vraag

Je wilt samen op vakantie. Wat is voor jou van toepassing?

Krijgt jouw zorgvrager al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt. Krijgt je zorgvrager al zorg vanuit de gemeente (Wmo), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft jouw zorgvrager een opname-indicatie (Wlz)? Als jullie gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb), kies dan ‘mijn zorgvrager heeft een pgb’.

Waar kan ik terecht?

Vraag

Waarom zoek je logeeropvang?

Vraag

Je zoekt dagbesteding voor een volwassene. Welke situatie geldt voor jou?

Krijgt jouw zorgvrager al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt. Krijgt je zorgvrager al zorg vanuit de gemeente (Wmo), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft jouw zorgvrager een opname-indicatie (Wlz)?

Vraag

Je zoekt ondersteuning thuis. Wat zoek je?

Vraag

Je zorgt voor een kind. Wat zoek je?

Vraag

Je zorgt voor een volwassene. Wat zoek je?

Vraag

Voor wie zorg je?