Wegwijzer: Ik zoek vervangende zorg

Heb je behoefte aan een nacht doorslapen, vervangend vervoer of tijd voor jezelf? Of wil je op een ontspannen vakantie met degene voor wie je zorgt?

Vervangende zorg (respijtzorg) kan je helpen. Wat mogelijk is verschilt per gemeente. Deze wegwijzer helpt je op weg.

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Jullie hebben een persoonsgebonden budget (pgb). Welk pgb?

 1. Mijn kind heeft een pgb voor jeugdhulp
 2. Mijn kind heeft een persoonsgebonden budget voor zorg uit de zorgverzekeringswet (Zvw)
 3. Mijn kind heeft een persoonsgebonden budget (pgb) voor Wlz-zorg
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je kind heeft een Wlz-indicatie. Welke situatie is van toepassing?

 1. Mijn kind woont in een instelling
 2. Mijn kind heeft een modulair pakket thuis (mpt)
 3. Mijn kind heeft een volledig pakket thuis (vpt)
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt dagopvang. Welke situatie is van toepassing?

 1. Mijn kind zit op het basisonderwijs en maakt geen standaard ontwikkeling mee
 2. Mijn kind maakt gebruik van speciaal onderwijs
 3. Mijn kind ontvangt jeugdhulp
 4. Mijn kind krijgt medische zorg (Zvw)
 5. Mijn kind heeft een Wlz-indicatie
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt vervoer. Welke situatie is van toepassing?

 1. Mijn kind heeft ondersteuning vanuit de Jeugdwet
 2. Ik zoek leerlingenvervoer
 3. Overig vervoer
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zorgvrager heeft een Wlz-indicatie. Waar woont je zorgvrager?

 1. In een zorginstelling
 2. Thuis
Vraag

Je zoekt dagbesteding en je zorgvrager krijgt al verzorging en/of verpleging. Welke situatie geldt voor jou?

 1. Mijn zorgvrager wil aan de slag met arbeidsmatige dagbesteding
 2. Ik zoek andere dagbesteding
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zorgvrager heeft een persoonsgebonden budget (pgb). Welk pgb?

 1. Mijn zorgvrager heeft een pgb van de gemeente
 2. Mijn zorgvrager heeft een pgb van de zorgverzekeraar
 3. Mijn zorgvrager heeft een pgb voor Wlz-zorg
Vraag

Je zorgvrager heeft een Wlz- indicatie. Wat is van toepassing?

 1. Mijn zorgvrager woont in een instelling
 2. Mijn zorgvrager heeft een modulair pakket thuis (mpt)
 3. Mijn zorgvrager heeft een volledig pakket thuis (vpt)
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt logeeropvang voor iemand die thuis woont met een Wlz-indicatie. Wat is van toepassing?

 1. Mijn zorgvrager heeft een persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Mijn zorgvrager heeft een modulair pakket thuis (mpt)
 3. Mijn zorgvrager heeft een volledig pakket thuis (vpt)
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Er is sprake van spoed of crisis. Welke situatie is van toepassing?

Een crisisopname in een zorginstelling kan plaatsvinden indien er sprake is van een crisissituatie thuis.

Deze crisissituatie kan verschillende oorzaken hebben. Wel duidelijk is dat de situatie thuis onhoudbaar is en er sprake is van een gevaar voor de gezondheid van de zorgvrager zelf of zijn/haar omgeving.

Het kan zijn dat de crisis er al enige tijd ‘aan zat te komen’, maar het kan ook zijn dat er door een plotselinge gebeurtenis een crisissituatie is ontstaan.

Tip: neem voor een crisisopname altijd contact op met de eigen huisarts, medisch specialist of casemanager dementie.

 1. Mijn zorgvrager heeft een Wlz-indicatie en woont thuis
 2. Mijn zorgvrager heeft een psychiatrisch probleem
 3. Overig
Vraag

Je word zelf (tijdelijk) opgenomen. Welke situatie is op jou van toepassing?

Een mantelzorger kan gepland uitvallen, bijvoorbeeld wegens een ziekenhuisopname.

De zorg voor de zorgvrager moet dan worden opgevangen. Soms kan dit door het eigen netwerk te vragen in combinatie met inzet van professionele zorg. Dit is niet altijd het geval. Dan is misschien een tijdelijke opname of logeeropvang nodig.

Adressen in de buurt vind je op Sociale kaart van de gemeente, respijtwijzer van de gemeente of  Sociale kaart Nederland.

Neem contact op met de instelling en vraag naar de aanvraagprocedure en/of lees de onderstaande informatie door.

 1. Mijn zorgvrager heeft geen indicatie
 2. Mijn zorgvrager krijgt ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo)
 3. Mijn zorgvrager krijgt persoonlijke verzorging en/of verpleging
 4. Mijn zorgvrager heeft een Wlz-indicatie en woont thuis
Vraag

Je bent toe aan een zorgpauze. Welke situatie is voor jou van toepassing?

Krijgt jouw zorgvrager al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt. Krijgt je zorgvrager al zorg vanuit de gemeente (Wmo), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft jouw zorgvrager een opname-indicatie (Wlz)?

 1. Mijn zorgvrager heeft geen indicatie
 2. Mijn zorgvrager krijgt ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo)
 3. Mijn zorgvrager krijgt verzorging en/of verpleging
 4. Mijn zorgvrager heeft een Wlz-indicatie en woont thuis.
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je wilt samen met je kind op vakantie. Welke situatie is van toepassing?

Krijgt jouw kind al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt.

Krijgt je kind al zorg vanuit de gemeente (Jeugdwet), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft je kind een opname-indicatie (Wlz)? Als jullie gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb), kies dan ‘mijn kind heeft een pgb’.

 1. Mijn kind heeft (nog) geen hulp of ondersteuning
 2. Mijn kind heeft ondersteuning vanuit de Jeugdwet
 3. Mijn kind krijgt persoonlijke verzorging en/of verpleging
 4. Mijn kind heeft een Wlz-indicatie
 5. Mijn kind heeft een persoonsgebonden budget (pgb)
Vraag

Misschien is het goed als je kind tijdelijk ergens anders woont. Waar wil je meer informatie over?

 1. Vrijwillige uithuisplaatsing
 2. Zelfstandig leren wonen
Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Vraag

Je zoekt ondersteuning thuis. Wat is voor jou van toepassing?

 1. Ik maak me zorgen om mijn kind en weet niet waar ik terecht kan
 2. Ik zoek huishoudelijke hulp
 3. Er is hulp nodig bij opstaan, wassen en aankleden
 4. Ik zoek hulp bij klussen in huis en tuin
 5. Ik wil graag een paar uurtjes voor mezelf hebben
 6. Ik zoek vervoer
 7. Ik wil graag een keer doorslapen
Vraag

Je wilt samen op vakantie. Wat is voor jou van toepassing?

Krijgt jouw zorgvrager al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt. Krijgt je zorgvrager al zorg vanuit de gemeente (Wmo), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft jouw zorgvrager een opname-indicatie (Wlz)? Als jullie gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb), kies dan ‘mijn zorgvrager heeft een pgb’.

 1. Mijn zorgvrager heeft geen indicatie
 2. Mijn zorgvrager heeft ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo)
 3. Mijn zorgvrager krijgt persoonlijke verzorging of verpleging
 4. Mijn zorgvrager heeft een Wlz-indicatie
 5. Mijn zorgvrager heeft een persoonsgebonden budget (pgb)
Waar kan ik terecht?

Vraag

Waarom zoek je logeeropvang?

 1. Ik ben toe aan een zorgpauze
 2. Ik word zelf (tijdelijk) opgenomen
 3. Er is sprake van spoed of crisis
Vraag

Je zoekt dagbesteding voor een volwassene. Welke situatie geldt voor jou?

Krijgt jouw zorgvrager al zorg? Dit is bepalend voor waar je terecht kunt. Krijgt je zorgvrager al zorg vanuit de gemeente (Wmo), verzorging of verpleging (Zvw) of heeft jouw zorgvrager een opname-indicatie (Wlz)?

 1. Mijn zorgvrager heeft geen indicatie
 2. Mijn zorgvrager krijgt ondersteuning vanuit de Wmo
 3. Mijn zorgvrager krijgt verzorging en/of verpleging (Zvw)
 4. Mijn zorgvrager heeft een Wlz-indicatie
Vraag

Je zoekt ondersteuning thuis. Wat zoek je?

 1. Ik zoek huishoudelijke hulp
 2. Ik zoek hulp bij opstaan, wassen, aankleden, maaltijden en medicijngebruik
 3. Ik heb vervoer nodig
 4. Ik zoek hulp bij klusjes in huis en tuin
 5. Ik wil een paar uur per week tijd voor mezelf hebben
 6. Ik wil graag een keer doorslapen
Vraag

Je zorgt voor een kind. Wat zoek je?

 1. Ondersteuning thuis
 2. Ik wil een keer kunnen doorslapen
 3. Dagopvang
 4. logeeropvang
 5. informatie over tijdelijk ergens anders wonen
 6. Mogelijkheden om samen op vakantie te gaan
Vraag

Je zorgt voor een volwassene. Wat zoek je?

 1. Ondersteuning thuis
 2. Dagbesteding
 3. Logeeropvang
 4. Ondersteuning in de laatste levensfase
 5. Mogelijkheden om samen op vakantie te gaan
Vraag

Voor wie zorg je?

 1. Een volwassene
 2. Voor een kind onder 18 jaar