Ledenraadsverkiezingen 2024

Wil jij bijdragen aan een zeer relevant maatschappelijk thema? Doe dan mee aan de ledenraadsverkiezingen van MantelzorgNL, ontwikkel zo jezelf en maak écht impact in de samenleving.

MantelzorgNL is op zoek naar tien nieuwe leden vanwege het aflopen van de termijnen. Als lid van de Ledenraad vervul je een belangrijke en betekenisvolle rol binnen onze vereniging.

Waarom meedoen?

Vorm de toekomst. Als lid van de Ledenraad heb je de kans om de koers van onze vereniging te beïnvloeden. Jouw ideeën, inzichten en visie dragen bij aan de groei en bloei van onze vereniging.

Verbind en netwerk. Bouw betekenisvolle relaties op met medeleden die jouw passie en toewijding delen. Netwerkmogelijkheden liggen voor het oprapen, waardoor samenwerkingen ontstaan die leiden tot persoonlijke en professionele groei.

Blijf geïnformeerd. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen die direct invloed hebben op jou en op het thema mantelzorg in Nederland.

Neem deel aan besluitvorming. Ledenraadsleden spelen een cruciale rol in besluitvormingsprocessen bij MantelzorgNL. Jouw stem telt en jouw betrokkenheid zorgt ervoor dat onze vereniging democratisch en representatief blijft.

De Ledenraad

Bij de vereniging MantelzorgNL draait het allemaal om de mantelzorger. De verbinding met een brede groep mantelzorgers en experts binnen Nederland is het fundament bij alles wat we doen. De ledenraad is het hoogste orgaan en behartigt de belangen van onze leden. Je vormt als leden van de ledenraad de onmisbare schakel tussen alle mantelzorgers in Nederland en onze organisatie. De ledenraad bestaat uit 25 betrokken leden, die mantelzorger zijn of mantelzorg een warm hart toedragen.

Jouw plek in de ledenraad

Je vertegenwoordigt leden. Je weet wat mantelzorgers belangrijk vinden. Je bent makkelijk aanspreekbaar voor mantelzorgers in jouw regio en voor onze leden.

Je voert dialoog en durft een kritische sparringpartner te zijn voor de bestuurder én medewerkers van MantelzorgNL.

Je vergroot je kennis en inzicht. De leden van de ledenraad leren veel van elkaar. Natuurlijk over het thema mantelzorg maar ook over bestuurlijke en organisatie processen.

Samenstelling van de ledenraad 

De ledenraad bestaat uit 25 leden, waarvan 15 mantelzorgers en 10 die het thema mantelzorg een warm hart toedragen.

Tijdsinvestering 

Vier keer per jaar komt de ledenraad tijdens kantooruren bij elkaar op het kantoor van MantelzorgNL in Zeist. De vergadering duurt telkens 2 uur.  Het voorbereiden van de vergaderingen kost volgens de huidige leden 1,5 uur. En soms worden leden gevraagd of zij vrijwillig wil deelnemen aan extra activiteiten. Zo gingen leden onlangs in gesprek met staatssecretaris Van Ooijen over het thema mantelzorg.

Jouw vergoeding 

Leden krijgen een geldelijke vergoeding van €147,50 per vergadering. De vergaderingen zijn informeel. Ze worden door de leden ervaren als een verrijking van hun rol als mantelzorger of actieve burger. Ook krijg je de reiskosten vergoed.

De verkiezingen

De procedure van de verkiezingen is als volgt:

  • Kandidaatstelling tussen 18 december 2023 tot en met 21 januari 2024
  • Verkiezingen: van 12 februari tot en met 11 maart 2024 kunnen leden van MantelzorgNL stemmen.
  • Benoeming: op 18 maart volgt de uitslag, 18 april worden de nieuwe leden officieel benoemd, tijdens de ledenraadsvergadering van 27 juni zijn de nieuwe leden voor het eerst aanwezig.

Profiel ledenraadsleden

Bekijk het profiel lid ledenraad MantelzorgNL.

Meer informatie

Wil je meer informatie stuur dan en mail naar ledenraad@mantelzorg.nl