Nieuws

Aandacht werkgevers voor mantelzorg houdt medewerkers duurzaam inzetbaar

1 op de 4 werknemers combineert werk met de zorg voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is. Werknemers met mantelzorgtaken willen graag werken, dat geeft afleiding en energie en heeft veelal ook een financiële reden, dat meldt Werk&Mantelzorg.

Meer gezondheidsklachten

Vaak gaat de combinatie van werk en mantelzorg goed, maar uit onderzoek van Werk&Mantelzorg blijkt dat werknemers met mantelzorgtaken een lager cijfer geven aan hun werk-privébalans en meer gezondheidsklachten hebben dan hun collega’s. Ze melden zich zelfs twee keer zo vaak ziek door vermoeidheid of stress.

Aandacht voor mantelzorg houdt medewerkers duurzaam inzetbaar

Verder toont onderzoek aan dat werkgevers het verschil kunnen maken. En dat is makkelijker en goedkoper dan veel werkgevers denken. Alleen al aandacht en begrip voor de zorgsituatie leidt tot loyale en vitale medewerkers, die bovendien minder vaak overwegen om over te stappen naar een andere werkgever, om minder te gaan werken of zelfs te stoppen met werken.

Praten over mantelzorg blijkt dé uitdaging

Leidinggevenden kunnen veel problemen voor zijn als zij weten wat er thuis speelt. Mantelzorgers wachten vaak met het bespreekbaar maken totdat het echt niet meer gaat. Ze zien mantelzorg als privé, lossen het liever zelf op en willen anderen er niet mee belasten. 30% van de leidinggevenden is NIET op de hoogte van de mantelzorgsituatie en 41% van de mantelzorgers heeft geen afspraken gemaakt op het werk. En dat terwijl wanneer de mantelzorger en leidinggevende samen in gesprek gaan en afspraken maken, 80% tot een goede oplossing komt.

Inspiratiedocument Werk en Mantelzorg – Samen werkt het!

In het vandaag verschenen Inspiratiedocument van Stichting van de Arbeid en Werk & Mantelzorg staan de nieuwste feiten en cijfers, maar ook praktijkvoorbeelden. Daarnaast biedt deze publicatie concrete handvatten en praktische tips om bewustwording te vergroten en te stimuleren het gesprek met elkaar aan te gaan.

Meer informatie

Download het Inspiratiedocument Werk en mantelzorg – Samen Werkt Het!