Nieuws

Aanjager respijtzorg presenteert haar aanbevelingen

Zorg ervoor dat mantelzorgers een eigenstandige positie krijgen en dat de ondersteuning van mantelzorgers tijdig, makkelijk en op maat is. Dit adviseert respijtzorg aanjager Clémence Ross. Op 3 februari overhandigde zij haar rapport van aanbevelingen aan minister Hugo de Jonge van VWS.

MantelzorgNL steunt dit advies van respijtzorg aanjager Clémence Ross.

Clémence Ross signaleert een kloof tussen mantelzorgers en het aanbod van respijtzorg. Bureaucratische procedures staan vaak tijdige hulp van de mantelzorger in de weg.

Adempauze

Het is voor mantelzorgers belangrijk dat snel gesignaleerd wordt dat een adempauze nodig is en dat die zo goed mogelijk op maat gerealiseerd wordt. Dit kan alleen wanneer gemeenten overtuigd zijn van de preventieve werking van respijtzorg en ze de toegang tot respijtzorg makkelijker maken.

Praktijkinterventies en voorbeelden

De respijtzorg aanjager liet bij vier gemeenten praktijkinterventies uitvoeren. Hierdoor werd duidelijk hoe gemeenten verbeteringen kunnen doorvoeren. Ook zijn goede voorbeelden in beeld gebracht. Deze zijn opgenomen in een waaier, en worden verspreid naar gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders.

Respijtzorg op de agenda

Het initiatief om een landelijke aanjager respijtzorg aan te stellen kwam van MantelzorgNL. Wij pleitte bij het ministerie om inzichtelijk te maken hoe respijtzorg mantelzorgers echt kan ontlasten.

MantelzorgNL dankt Clemence Ross voor het aanjagen van de discussie over respijtzorg. Met de komst van de aanjager is respijtzorg op de agenda gekomen, zowel landelijk als lokaal.

We trokken samen op met vijf Kennis van Zakenbijeenkomsten van MantelzorgNL rond het thema respijtzorg. Voor Clemence Ross een mooie gelegenheid om met mantelzorgers, steunpunten mantelzorg, welzijnsorganisaties en gemeenten in gesprek te gaan.

“Ik zorg voor mijn echtgenoot omdat hij een niet aangeboren hersenletsel heeft. Ik help hem bij begrijpend lezen en bied geruststelling in onverwachte situaties. Fijn dat de gemeente dit nog steeds waardeert met een éénmalig compliment.”

- Mantelzorger gemeente Heerhugowaard

Als mantelzorger lever je een belangrijke bijdrage aan de zorg voor je naaste. Gemeentes waarderen deze inzet van mantelzorgers. En laten dat jaarlijks blijken via de mantelzorgwaardering.

- Mantelzorger gemeente Heerhugowaard

Meer informatie nodig?

Krijg je niet helder waar je de mantelzorgwaardering kunt aanvragen? Bel of mail met de medewerkers van de Mantelzorglijn, zij helpen je graag op weg.