Nieuws

Avondklok en vaccinatie: wat zijn de gevolgen voor mantelzorgers?

MantelzorgNL blijft zich zorgen maken om de positie van mantelzorgers in deze coronatijd. Dat deze zorg terecht is blijkt uit de laatste meting van het Nationaal Mantelzorgpanel.

Mantelzorgers ervaren de zorg nog steeds als zwaarder, dan in de tijd vóór corona. Ook zien wij dat de zorg op basis van indicatie bij een flinke groep nog steeds niet terug is op het oude peil. Tot slot leggen veel mantelzorgers zichzelf extra beperkingen op, in sociale contacten en activiteiten buitenshuis. Dit omdat ze willen voorkomen dat het virus hun naaste of henzelf treft.

Avondklok

Een derde van de mantelzorgers is regelmatig na 21.00 uur buitenshuis om mantelzorg te geven. Nu met de avondklok is dat aanzienlijk minder. Voor hen betekent de avondklok meer zorg overdag of vroeg in de avond geven en zich ongerust maken over de effecten hiervan op zorgvrager

Vaccinatie

Een ander actueel thema is de vaccinatie van mantelzorgers tegen corona. Iets minder dan de helft van de respondenten vindt dat hij/zij voorrang zou moeten hebben bij het vaccineren vanwege de mantelzorgtaken.

Het niet gevaccineerd zijn beperkt hen niet zozeer in het zorgen voor de ander, maar wel in de sociale activiteiten en contacten buitenshuis. Dit alles uit angst om besmet te raken en het virus door te geven aan hun kwetsbare zorgvrager. Ook willen ze voorkomen zelf ziek te worden, want wie zorgt er dan voor hun naaste?

Zorg nog niet terug op oude peil

Tot slot is bij een derde van de mantelzorgers die zorgen voor iemand met een indicatie voor zorg, de hoeveelheid professionele zorg niet conform de indicatie. Vooral dagbesteding, dagopvang, begeleiding en verzorging worden minder gegeven vanwege de gevolgen van de coronapandemie.

Meer informatie

Download de resultaten van het Nationaal Mantelzorgpanel: Avondklok en vaccinatie.