Nieuws

Bezoekregeling verpleeghuizen sneller versoepeld

Het aantal nieuwe besmettingen neemt door de versoepelde bezoekregeling niet toe. Minister De Jonge wil deze regeling daarom verder versoepelen. Dat schreef hij vorige week aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het coronadebat van 4 juni.

Vanaf 15 juni  is onder voorbehoud van de ontwikkelingen meer dan één vaste bezoeker welkom in het verpleeghuis. In de routekaart schuift de datum dus op van 15 juli naar 15 juni.

Het verpleeghuis moet afwegen wanneer het mogelijk is meer bezoekers per bewoner toe te laten.

Er moet wel eerst twee weken met één bezoeker per bewoner ervaring zijn opgedaan door het verpleeghuis, maar dan is het mogelijk om meerdere bezoekers per bewoner toe te staan.

Maatwerk per locatie

Het gaat dus om maatwerk per locatie. De minister benadrukt dat daarover duidelijke communicatie moet plaatsvinden.

‘Het is immers voor naasten en de bewoners niet altijd gemakkelijk te accepteren als het nog niet mogelijk is meer bezoekers per bewoner te ontvangen, terwijl dat op andere locaties al wel kan. Het is belangrijk dat de gesprekken hierover respectvol zijn, ook in een wat meer emotionele situatie’.

Cliëntenraden kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. We raden mantelzorgers dan ook aan om contact op te nemen met de cliëntenraad van de instelling als er sprake is van onduidelijkheden.

De handreiking  helpt verpleeghuizen om op een verantwoorde manier ruimte te geven aan de versoepeling. Maar, zo waarschuwt De Jonge: ‘Voorzichtigheid is verstandig, maar mag niet leiden tot onterechte terughoudendheid bij de verpleeghuizen.’

Wat houdt de versoepeling in?

  • Het bezoek hoeft niet beperkt te worden tot eens per week.
  • Vanaf 15 juni – onder voorbehoud van de ontwikkelingen – is meer dan één vaste bezoeker welkom in het verpleeghuis.
  • Bewoners kunnen weer een ommetje maken met de vaste bezoeker of een vrijwilliger.
  • Vrijwilligers zijn weer welkom op de locaties.
  • Wordt voldoende afstand bewaard en de andere algemene RIVM-richtlijnen gevolgd, dan zijn bij bezoek en andere activiteiten in veel gevallen ook geen medische beschermingsmiddelen nodig.
  • Als er twee weken geen besmettingen zijn geweest, is een versoepeling van de bezoekregeling aan de orde. Alle locaties moten vanaf 15 juni de versoepelde bezoekregeling (met één vaste bezoeker per bewoner) toepassen.
  • Dat is ook het geval als een afdeling met besmette bewoners goed is af te scheiden van een afdeling waar twee weken geen besmettingen zijn.

Eenduidige uitgangspunten

Op de Mantelzorglijn horen we hoe instellingen goed overleggen met mantelzorgers. Maar soms is het contact zakelijk en is er weinig aandacht voor de wensen van mantelzorgers.

MantelzorgNL pleitte deze week samen met patiëntenorganisaties bij VWS om meer uniforme uitgangspunten. Zoals duidelijkheid over wat bewoners en bezoekers mogen (zoals wandelen).

Maar ook voorbeelden van hoe instellingen tegemoet kunnen komen aan wensen van mantelzorgers en cliënten: een aangeklede ruimte, een kopje koffie, privacy en op tijd een seintje zodat mensen rustig afscheid kunnen nemen. Dit soort dingen maakt een groot verschil voor cliënten en mantelzorgers.