Nieuws

Clémence Ross-van Dorp aangesteld als landelijk aanjager respijtzorg

De voormalig staatssecretaris gaat respijtzorg verbeteren en beter beschikbaar maken voor mantelzorgers. MantelzorgNL heeft hiervoor de afgelopen jaar gepleit, we zijn dan ook blij dat zij er is.

De beschikbare respijtzorg blijkt in de praktijk niet goed aan te sluiten bij de behoeftes van mantelzorgers. Daarnaast zijn mantelzorgers vaak onvoldoende bekend met de mogelijkheden van respijtzorg en ervaren zij drempels om de zorg uit handen te geven.

Wat gaat de landelijk aanjager respijtzorg doen?

Samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gaat de aanjager respijtzorg in kaart brengen wat respijtzorg precies is, hoe respijtzorg geregeld is,  welke behoeftes er bij mantelzorgers leven en hoe respijtzorg nu wordt gefinancierd. Op basis daarvan zal zij verbeteringen voorstellen en gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren de voorgestelde verbeteringen over te nemen (aanjaagfunctie).  Ook zal zij voorstellen doen over hoe partijen goede voorbeelden van respijtzorg kunnen delen en kunnen overnemen van elkaar.

Verbetering respijtzorg

Wij verwachten dat door de komst van de landelijke aanjager de vervangende zorg voor mantelzorgers aanzienlijk wordt verbeterd. MantelzorgNL gaat binnenkort met haar om de tafel en hoopt op een goede samenwerking de komende tijd als bondgenoot in de strijd om respijt behoefte en aanbod beter op elkaar af te stemmen en te verbeteren.