Nieuws

Coronavirus: afname professionele zorg heeft grote impact op mantelzorgers

MantelzorgNL maakt zich grote zorgen over de verminderde professionele zorg als gevolg van het coronavirus. Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat 31% van de thuiszorg en 87% van de dagbesteding mindert of stopt. Deze zorg komt neer op het toch al zo volle bordje van de mantelzorger. En dat terwijl 34% van de mantelzorgers aangeeft op niemand anders te kunnen terugvallen.

Bijna de helft van de mantelzorgers verwacht dat zij de komende periode méér moeten gaan zorgen. Zij ontvangen signalen dat hulp in het huishouden (35%), thuiszorg (31%), begeleiding (55%() en vooral dagbesteding(87%) mindert of stopt. Gevolg hiervan is onrust bij de naaste, minder structuur en dagritme, minder toezicht en eenzaamheid. Mantelzorgers zitten hierdoor vaak klem en voelen de druk om hun naaste hierin te begeleiden. In deze eerste week geeft de helft van de mantelzorgers aan dat dit voor een tijdelijke periode geen probleem is, maar voor de andere helft wordt dit een lastig verhaal. Voornamelijk omdat zij zelf zwaarbelast zijn.

Er alleen voor staan

Mantelzorgers kunnen het wegvallen van de professionele zorg niet alleen opvangen. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘We begrijpen dat in verband met het beschermen van de volksgezondheid ingrijpende maatregelen worden genomen, maar er moet wel nagedacht worden wat dit betekent voor mantelzorgers.’ Gelukkig ziet een deel van de de mantelzorgers kans om hulp in hun eigen netwerk te vangen, maar een groep van 34% heeft niemand om op terug te vallen en is daarom zeer kwetsbaar. Hoogendijk: ‘Het is heel belangrijk dat we om ons heen kijken en hulp aanbieden aan de mantelzorger die er nu alleen voor staat.’

Juist niet meer kunnen zorgen

Mantelzorgers die zorgen voor iemand in een verpleeghuis kunnen sinds vanavond juist niet meer zorgen. Door het sluiten van de deuren van verpleeghuizen voor bezoekers én mantelzorgers maken zij zich daarentegen wel heel veel zorgen. Hoogendijk: ‘Ik wil zorginstellingen oproepen om alle vormen van digitaal contact, zoals beeldbellen op orde te hebben. Hiermee kan onrust voorkomen worden.’

Veel gestelde vragen

MantelzorgNL heeft een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veel gestelde vragen over het coronavirus. Daarnaast heeft het ministerie van VWS de Mantelzorglijn gevraagd om als de landelijke hulplijn voor mantelzorgers te fungeren. De Mantelzorglijn is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 030 760 60 55.

Meer informatie