Nieuws

Dag van de Mantelzorg: Mantelzorgwaardering dit jaar veelal ongewijzigd

Een geldbedrag of cadeaubon. De waardering van mantelzorgers is dit jaar veelal gelijk gebleven; hun inzet zeker niet. Door afname van de professionele zorg zijn mantelzorgers tijdens dit corona jaar onmisbaarder dan ooit.

Feestelijkheden in theaters, buurthuizen en bioscopen kunnen niet doorgaan. MantelzorgNL vindt dat het geld dat hiermee op de plank blijft liggen, wél bij mantelzorgers terecht moet komen.

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers deze week een individuele waardering in geld, cadeaubonnen of een attentie.

Met een steekproef vergeleken wij hoe mantelzorgers dit jaar door gemeenten gewaardeerd worden, ten opzichte van vorig jaar.

In 85% van de gemeenten bleek de waarde van de mantelzorgwaardering ongewijzigd. In een paar gemeenten bleek het geldbedrag fors gedaald, maar er zijn ook gemeenten waar het is gestegen.

In grote lijnen zien we dat de mantelzorgwaardering in vergelijking met 2019 hetzelfde is gebleven.

‘Erken de grote inzet van mantelzorgers’

Wat niet vergelijkbaar is, is de extra zorg die mantelzorgers in dit corona jaar hebben geleverd.

En nog steeds vangen zij de ontstane tekorten in de professionele zorg op, wanneer de thuiszorg wegvalt, de dagbesteding wordt stopgezet en de eenzaamheid toeneemt.

De schijnwerpers staan op de helden in de professionele zorg, maar op de Dag van de Mantelzorg is het belangrijk dat gemeenten ook de grote inzet van mantelzorgers erkennen.

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL

Geen feestelijkheden? Besteed geld wel aan mantelzorgers

De feestelijke bijeenkomsten voor mantelzorgers gaan dit jaar vanwege het coronavirus veelal niet door.

Daarom wordt overal in het land op dit moment hard gewerkt om mantelzorgers toch digitaal in het zonnetje te zetten, lokale tv uitzendingen te organiseren of een high tea aan de deur te bezorgen.

Zijn de kosten hierbij lager dan begroot? Dan vinden wij dat het overgebleven geld wel bij mantelzorgers terecht moet komen.

We zien te vaak dat geld dat is bedoeld voor mantelzorgers, wegens bezuinigingen niet bij mantelzorgers terecht komt. Zeker in dit corona jaar is het belangrijk dat het geld dat is gereserveerd is voor mantelzorgers, wordt ingezet voor het ondersteunen van mantelzorgers.’

Liesbeth Hoogendijk

Mantelzorgwaardering in Nederland

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen en te ondersteunen. Dit doen zij vaak met activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg, in combinatie met een individuele waardering. Jaarlijks krijgen zij een budget voor het waarderen én ondersteunen van mantelzorgers. Verreweg de meeste gemeenten waarderen hun mantelzorgers op of rondom de Dag van de Mantelzorg, morgen dinsdag 10 november.