Nieuws

Esther Hendriks nieuwe bestuurder MantelzorgNL

Esther Hendriks wordt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe bestuurder van MantelzorgNL. Esther is tot het einde van het jaar werkzaam bij Coöperatie VGZ waar zij eindverantwoordelijk is voor de regionale samenwerking met onder andere gemeenten. Zij volgt hiermee Liesbeth Hoogendijk op die onlangs na 10 jaar afscheid nam.

MantelzorgNL ziet in Hendriks de bestuurder die de ambities van de organisatie kan vormgeven én als boegbeeld voor mantelzorgers kan optreden nu het onderwerp steeds belangrijker wordt in Nederland.

Brede maatschappelijke vraagstukken

De afgelopen jaren stond de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt veelal centraal bij de verschillende regionale overleggen waar Hendriks aan deelnam.

Hendriks:

‘Vaak wordt, kennelijk eenvoudig, benoemd dat cliënten en mantelzorgers zelf meer moeten gaan doen. Maar deze verschuiving van formele naar informele zorg is wat mij betreft verre van eenvoudig. Wat verwachten we van de mantelzorger in relatie tot diverse brede maatschappelijk vraagstukken zoals het groeiend arbeidstekort in andere sectoren? Ik wil me inzetten om ondersteunende diensten en voorzieningen optimaal in te richten. Hierbij moeten we streven naar ondersteuning bij de specifieke behoefte van de mantelzorger, grip houdend op eigen welzijn en gezondheid. Daar wil ik mij de komende jaren samen met de leden, medewerkers en RvT van MantelzorgNL voor inzetten.’