Nieuws

Esther Hendriks: ‘zet de behoeftes van mantelzorgers centraal’

Sinds begin dit jaar is Esther Hendriks de nieuwe bestuurder van MantelzorgNL. Zij vertelt waarom ze graag aan de slag gaat bij MantelzorgNL en wat zij wil gaan doen voor mantelzorgers.

Waarom de overstap naar MantelzorgNL?

Vanuit mijn vorige functie bij zorgverzekeraar VGZ schoof ik aan bij overleggen met onder andere gemeenten. Vaak werd gezegd dat door de toenemende vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt mantelzorgers maar meer moeten gaan doen.

Dit was voor mij te makkelijk gedacht, want vijf miljoen mantelzorgers zetten zich al dagelijks in voor hun naasten. Wat verwachten we dan nog meer van hen? Ook als je weet dat op veel andere gebieden, zoals in het onderwijs en bij de politie, we handen tekort komen.

Er zullen samen met mantelzorgers keuzes gemaakt moeten worden. Welke zorg en ondersteuning kunnen we als samenleving blijven organiseren en welke zorg kan de omgeving oppakken? En vervolgens bepalen wat daar dan voor nodig is. De visie van MantelzorgNL sprak mij daarbij zeer aan: iedereen moet naast de zorg voor een ander ook een eigen leven kunnen leiden.

 Wat ga jij doen voor mantelzorgers?

 Laten we zorgen voor echt goede ondersteuning en voorzieningen voor mantelzorgers, waarbij de behoeftes en verlangens van de mantelzorger centraal staan. Wat hebben zij nodig om het zorgen makkelijker te maken en grip te houden op hun eigen welzijn en leven? En hoe kan de professionele zorg daar aan bijdragen (in plaats van andersom).

Mijn ervaring is dat samenwerken begint bij goed luisteren naar de ander en weten wat er speelt. Dat zie ik ook als mijn rol. Het moet vanzelfsprekend worden dat er gepraat wordt met de mantelzorger en niet over en niet voor hen. Daar wil ik mij graag de komende jaren voor gaan inzetten. Waar heeft de mantelzorger nu echt behoefte aan?