Nieuws

Extra aandacht voor jonge mantelzorgers: Week van de Jonge Mantelzorger #2

Van 5 tot en met 11 oktober vragen we nogmaals aandacht voor jonge mantelzorgers. In deze week zijn er volop activiteiten voor jonge mantelzorgers in het hele land.

In juni van dit jaar vond de Week van de Jonge Mantelzorger #1 plaats. Vanwege de corona-maatregelen vonden de activiteiten vooral online plaats. Nu er meer mogelijk is, wordt een extra Week van de Jonge Mantelzorger ingelast.

Ondersteuning in de buurt

Goede ondersteuning van jonge mantelzorgers in de buurt is ontzettend belangrijk. Zodat jongeren die zorgen voor een naaste de kans krijgen om gezond en krachtig op te groeien. In de Week van de Jonge Mantelzorger zijn er daarom (extra) activiteiten in het hele land, georganiseerd door lokale steunpunten, MEE-afdelingen, GGD- en GGZ-organisaties.

Betere ondersteuning

Meer aandacht en betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals. Daarvoor is in 2020 de strategische Alliantie Jonge Mantelzorg gestart, waarvan MantelzorgNL deel uitmaakt. De alliantie roept organisaties op om extra activiteiten voor jonge mantelzorgers te organiseren en ondersteunt hen daarbij.

Waar vind je de activiteiten?

Een overzicht van de activiteiten vind je binnenkort op de website Week van de Jonge Mantelzorger.