Nieuws

Flexibiliteit en begrip werkgever voor werkende mantelzorger van groot belang

Verlofmogelijkheden zijn van belang om mantelzorg en betaalde arbeid te kunnen combineren. Ook flexibiliteit en begrip van de leidinggevende zijn van betekenis. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het SCP genaamd Werk en mantelzorg, kwaliteit van leven en gebruik van ondersteuning op het werk. Vooral intensieve mantelzorgers hebben hier baat bij, wat van positieve invloed is op hun kwaliteit van leven.

Wie zijn die werkende mantelzorgers?

Van de groep werkenden tussen de 16-69 jaar die zorgen voor een naaste:

  • Zorgt een kwart voor een naaste (2 miljoen mensen).
  • Zegt 73% dat zorg en betaalde arbeid goed te combineren zijn.
  • Zorgt 55% voor (schoon)ouder, 9% voor partner en 7% voor een kind.
  • Combineren 400.000 werknemers hun baan met intensieve mantelzorg.

Specifieke aandachtgroepen

Naast intensieve mantelzorgers die hun zorgaken en betaalde arbeid combineren, zijn er nog een paar specifieke doelgroepen te onderscheiden die werk en zorg combineren:

  • werkende mantelzorgers die hulp geven aan partners of kinderen
  • mantelzorgers voor iemand met een verstandelijke beperking of psychische problematiek
  • mensen die zorger voor een terminaal zieke naaste

Deze groepen zijn duidelijk minder tevreden over hun leven en zijn net als intensieve mantelzorgers bijzonder gebaat bij flexibiliteit in werktijden en werkplek alsmede begrip van de werkgever.

Toename combinatie werk en mantelzorg

Bijna twee miljoen mensen combineren hun zorgtaken met betaalde arbeid. De verwachting is dat de combinatie werk en mantelzorg steeds vaker zal voorkomen. MantelzorgNL en Werk&Mantelzorg werken samen aan het mogelijk maken van de combinatie mantelzorg en betaalde arbeid. Bijvoorbeeld door binnen steeds meer bedrijven aandacht te vragen voor mantelzorg en te werken aan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen deze bedrijven.

Meer informatie