Nieuws

Geef ook mantelzorgers prioriteit bij Covid-19 vaccinatie

Binnenkort bepaalt het kabinet wie het eerst het vaccin tegen corona krijgt. De gezondheidsraad adviseert om mensen met een kwetsbare gezondheid prioriteit te geven. MantelzorgNL vindt samen met andere organisaties dat ook mantelzorgers voorrang moeten krijgen bij vaccinatie.

Samen met Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND en KBO-PCOB stuurden we daarom een brief aan de Tweede Kamer.

Mantelzorgers moeten prioriteit krijgen, omdat zij een belangrijke en moeilijk vervangbare rol hebben in de zorg van hun naaste. Daarnaast biedt het extra bescherming als de naaste niet gevaccineerd kan worden. Juist in de coronacrisis is het tekort aan beschikbare zorgverleners groot en kunnen mantelzorgers en naasten zeker niet ‘gemist’ worden.

Andere aandachtspunten in de brief:

Verschaf duidelijkheid over doelgroep mensen met een medische indicatie. Zo voorkom je dat specifieke doelgroepen worden gemist.

En betrek patiënten-, naasten-, cliënten- en ouderenorganisaties bij de uitvoering van de vaccinaties en de communicatie daarover.  Toegankelijke, betrouwbare en tijdige informatie is belangrijk.

Download de brief