Nieuws

Gezien, gehoord en geholpen willen worden

In het recent verschenen SCP rapport vertellen vijftien mensen over hun zoektocht naar ondersteuning in het sociaal domein. Denk daarbij aan financiële problemen, problemen bij het zorgen voor een ander, bij het huis op orde houden, of om aan het maatschappelijke leven mee te doen.

Ze vertellen over hoe het aanvankelijk niet lukte om de juiste ondersteuning te krijgen, en wat dat met hen deed.

Rode draden

De rode draden uit de verhalen:

  • Niet gezien en niet begrepen worden
  • De ernst en reikwijdte van hulpbehoeften worden niet altijd goed ingeschat
  • Mogelijkheden van mensen worden overschat
  • Te laat weten welke hulp beschikbaar is
  • De drempel om hulp te vragen wordt onderschat
  • Mensen moeten door onmogelijke hoepeltjes springen
  • Negatieve ervaringen schaden het vertrouwen in de hulpverlening
  • Mensen voelen zich soms in een hokje geplaatst en ervaren daarvan hinder en stigma
  • Ondanks hun problemen kunnen mensen ook veerkrachtig zijn

Betere ondersteuning

Als mensen geen ondersteu­ning krijgen terwijl ze die wel nodig hebben, is de kans groot dat hun problemen groter worden en hun ondersteunings­behoefte complexer.

In het rapport worden daarom de rode draden vervolgens gekoppeld aan handelingsopties voor iedereen die betrokken is bij het sociaal domein, in het bijzonder gemeenten en (lokale) hulpverlenende instanties. Hopelijk helpt dit gemeenten hun dienstverlening te verbeteren.

Meer informatie

Lees de SCP publicatie: Gezien, gehoord en geholpen willen worden. Ervaringsverhalen uit het sociaal domein over gemiste ondersteuning.