Nieuws

Kwaliteit van leven krijgt opnieuw krappe voldoende

Ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking en hun mantelzorgers waren in 2019 redelijk tevreden over hun leven. Hun gezondheid en de zorg laat echter ruimte voor verbetering.

Zorgverleners en gemeenten moeten meer aandacht hebben voor mantelzorgers en hun draaglast. En voor belemmeringen op diverse levensgebieden, zoals: huis op orde houden, rondkomen, sociale contacten en persoonlijke verzorging.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Mantelzorgers geven hun leven een 6,5

De deelnemers aan het onderzoek geven hun leven gemiddeld een 6,6. Dit cijfer komt hiermee nagenoeg overeen met dat van 2018. Toen gaf men een 6,5.

Ouderen (65-plussers) zijn het meest tevreden. Zij geven hun kwaliteit van leven een 6,9. Mensen met een chronische aandoening of beperking waarderen hun leven met een 6,3 het laagst. Mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 6,5.

In totaal vulden 17.870 mensen de vragenlijst over 2019 in

Waarom dit onderzoek?

De vragenlijst geeft deelnemers inzicht in wat zij belangrijk vinden in hun leven en hoe zij de kwaliteit van hun leven kunnen bewaken of vergroten.

De uitkomsten laten beleidsmakers zien wat de effecten van hun acties zijn om mensen zelfstandig en zelfredzaam thuis te laten wonen

Dagelijks leven, gezondheid, omgeving en zorg

Ouderen gingen dieper in op vier onderwerpen die bepalend zijn voor kwaliteit van leven: dagelijks leven, gezondheid, omgeving en de zorg.

Zijn waarderen de omgeving gemiddeld het hoogst  (7,4) en de zorg het laagst (5,8). Deze cijfers zijn beide licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen respectievelijk een (7,3) en (5,6).

Binnen het onderwerp ‘zorg’ hebben mensen de hoogste waardering voor het contact met de zorgverzekeraar (6,7) en de laagste voor het vertrouwen dat de zorg voor iedereen betaalbaar en goed blijft (5,1).

Alarmerend

De waardering voor de zorg verbetert weliswaar licht ten opzichte van 2018. Maar de huidige hulpmiddelen, zorg én ondersteuning komen nog altijd niet goed overeen met de behoeften.

Mensen met een chronische aandoening en mantelzorgers geven de zorg zelfs een onvoldoende. Alarmerend, omdat mensen met een chronische aandoening juist de mensen zijn die veel gebruik maken van de zorg.

Een ander knelpunt blijft het contact met gemeenten. Bijna een derde van de respondenten met een aandoening of beperking waardeert het contact met de gemeente met een 4 of lager.

Help ouderen nadenken over toekomstbestendig wonen

Een deel van de ouderen zegt dat ze geen idee hebben of hun woning over vijf jaar geschikt is, omdat ze niet weten hoe het dan met hun gezondheid is. Daarvoor moet meer aandacht zijn in de gesprekken die gemeenten en medewerkers in de zorg voeren met ouderen.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in).

Meer informatie

Alle uitkomsten zijn te lezen in de beleidsrapportage van mei 2020