Nieuws

Kwart mantelzorgers verwacht niets van lokale politiek op thema mantelzorg

Voor meer dan de helft van de mantelzorgers speelt het thema mantelzorg een rol in hun stemkeuze voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel.

Mantelzorgers vinden het belangrijk dat de gemeente de ontvangen gelden voor mantelzorgondersteuning ook daadwerkelijk inzet voor hulp aan mantelzorgers. En dat de lokale ondersteuning de volgende acht vraaggebieden omvat: informatie & advies, persoonlijke begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, vervangende zorg, financiële ondersteuning & materiële hulp.

Helaas verwacht 25% van de mantelzorgers niets van de lokale politiek voor wat betreft het thema mantelzorg.

Negatieve ervaringen

Negatieve signalen of ervaringen dragen hier waarschijnlijk aan bij.

Zo is er een grote groep die ervaart dat er:

  • wordt bezuinigd op de mantelzorgwaardering (41%),
  • hogere eisen of drempels zijn om in aanmerking te komen voor zorg en ondersteuning (31%)
  • minder zorg wordt toegekend bij herindicering (24%).

Geldbedrag meest gewenste vorm van waardering

Twee derde van de mantelzorgers ontving in 2021 een mantelzorgwaardering, een kwart hiervan is ontevreden over de waardering. Velen zien het als een fooi in vergelijking met de geleverde zorg en ondersteuning aan hun naaste. De waarde neemt ook steeds verder af.

Van de mantelzorger wordt steeds meer verwacht, maar de waardering voor hen brokkelt af.

Ook past de vorm van waardering niet altijd op wat een mantelzorger wil of kan met de waardering. Een vrij te besteden geldbedrag is dan ook veruit de meest gewenste vorm van waardering (48%).

Meer informatie 

Lees de complete rapportage van het Nationaal Mantelzorgpanel Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en mantelzorgwaardering.