Nieuws

Kwart senioren vindt langer thuis wonen geen goed idee

De belangrijkste reden is volgens 95 procent van hen dat het sluiten van verzorgingstehuizen een zeer zware druk legt op de mantelzorgers. Dat blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de senioren het lastig vindt dat zij een beroep moeten doen op mantelzorgers. 42 procent geeft aan dat ze zich bezwaard of niet op hun gemak voelen als de mantelzorger vrij moet nemen en veel kilometers moet rijden. Dit geldt ook voor hulp bij toiletbezoek en andere afhankelijke situaties.

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: ‘Senioren moeten zich niet bezwaard hoeven te voelen om langer thuis te blijven wonen. Goede voorzieningen en zorg op maat voor senioren zelf en hun naasten zijn nodig.’

Het onderzoek maakt duidelijk dat mantelzorg in de meeste gevallen verleend wordt door de eigen partner (48%), gevolgd door de kinderen (41%). In mindere mate wordt er een beroep gedaan op vrienden, buren en andere familieleden.

Van de senioren is 41 procent van mening dat de reguliere zorg, via de zorgverzekering, een deel van de mantelzorg voor haar rekening zou moeten nemen. Met name verpleegkundige handelingen, huishoudelijke verzorging zoals koken en schoonmaken en persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden, worden genoemd.

Meer informatie