Nieuws

Mantelzorg nog vaak taboe op de werkvloer in de zorgsector

Meer dan een kwart van de werknemers in de zorg combineert zijn baan met mantelzorg. In de praktijk wordt hier echter weinig over gesproken; een gemiste kans want aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg kan ziekteverzuim voorkomen.

Dit is één van de uitkomsten van het gesprek van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge met medewerkers en leidinggevenden van zorgorganisatie ’s Heeren Loo, locatie ‘t Westerhonk over de combinatie werk en mantelzorg.

Vanzelfsprekend gespreksonderwerp

‘Mantelzorg thuis moet een vanzelfsprekend gespreksonderwerp zijn op de werkvloer’, aldus minister Hugo de Jonge. ‘Ook is het van belang dat er aandacht voor komt in meer cao’s en dat grote organisaties zoals ‘s Heeren Loo een voortrekkersrol vervullen naar andere organisaties en branches.’

In de zorgsector is ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger, zo blijkt uit onderzoek van stichting Werk&Mantelzorg. Deze werknemers hebben naast hun baan in de zorg ook thuis te maken met de zorg voor een naaste. Door diverse ontwikkelingen zal in de komende jaren het aantal mensen dat taken combineert verder toenemen.

Taboe doorbreken

De grootse uitdaging is het doorbreken van onbekendheid en het taboe rond werk en mantelzorg. Zo ervaren veel mantelzorgers drempels om het bespreekbaar te maken met hun leidinggevende. Meer nog dan in andere sectoren willen mantelzorgers in de zorg werk en privé gescheiden houden.

Het niet bespreken kan een gemiste kans zijn: 95% van de leidinggevenden in de zorg geeft aan graag te willen meedenken over oplossingen. Als mantelzorgers het wel bespreken met hun leidinggevende zegt 81% samen met de leidinggevende tot een goede oplossing te komen.

Bianca Mokkenstorm, re-integratie-adviseur bij ‘s Heeren Loo:

‘Wij kijken bij (dreigend) ziekteverzuim nu ook of er sprake is van een mantelzorgsituatie, zodat we preventief, maar ook gerichter en effectiever ondersteuning kunnen bieden. Het bespreekbaar maken, het geven van aandacht, begrip en ondersteuning levert een betere balans op tussen werk en privé. Het houdt onze medewerkers met mantelzorgtaken beter inzetbaar.’

Bespreekbaar maken

De aanwezige werkgevers- en brancheorganisaties spraken met MantelzorgNL en Werk&Mantelzorg af verder in gesprek te gaan om mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkvloer. De stichting Werk en Mantelzorg doet dit via het programma ‘Mantelzorg werkt’ met financiële steun van het ministerie VWS en SZW.

Meer informatie