Nieuws

Mantelzorg onderdeel van nieuwe Nederlandse Kanker Agenda

Gisteren werd de Nederlandse Kanker Agenda (NKA) gelanceerd: een nationale strategie tegen kanker. Veel landen in Europa hadden al een nationale strategie, Nederland als één van de weinigen niet.

De agenda is opgesteld door een collectief van meer dan 100 organisaties, waar MantelzorgNL er één van is. Het Nederlands Kanker Collectief, stelde gezamenlijk 20 doelen op, met als einddatum 2032.

Mantelzorgers

De twintig doelen gaan over onderwerpen die raken aan preventie, erfelijkheid, vroege opsporing, diagnostiek, behandeling, controle, palliatieve zorg en kwaliteit van leven.

Twee van de doelen gaan over naasten en mantelzorgers.

  • In 2032 is zorg en ondersteuning voor naasten en mantelzorgers beschikbaar
  • In 2032 voelen mensen met of na kanker en hun naasten zich sociaal-emotioneel gesteund door de maatschappij

Om de doelen te behalen worden er telkens een paar doelen uitgelicht, op dit moment zijn dat vijf andere doelen dan bovenstaande. Dit betekent niet dat er geen aandacht wordt geschonken aan de doelen die direct gaan over naasten en mantelzorgers.

Werk, kanker en mantelzorg

Tegelijkertijd is natuurlijk mantelzorg ook onderdeel van andere doelen, bijvoorbeeld bij het nu uitgelichte doel over werk en kanker. Hierbij kan gedacht worden aan betere verlofregelingen van werkgevers. Dit zorgt ervoor dat mantelzorgers beter werk en mantelzorg kunnen combineren.

Actieve rol MantelzorgNL

MantelzorgNL zal bij het collectief actief blijven, om expertise te delen rondom mantelzorg en te zorgen dat de doelen rondom naasten en mantelzorg gehaald worden en dat mantelzorg ook in de andere doelen als thema wordt meegenomen. Want ‘mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met kanker, goede ondersteuning is onmisbaar voor mantelzorgers’.