Nieuws

Mantelzorgers gaan vandaag in gesprek met de staatssecretaris: kijk het webinar terug

Het kabinet verwacht steeds meer inzet van familie, vrienden, buren en kennissen rond iemand die zorg nodig heeft. Het sociale netwerk. Terwijl er straks onvoldoende mantelzorgers zijn om vergrijzing het hoofd te bieden. En ook het aantal vrijwilligers daalt.

Vanmiddag gaan mantelzorgers en professionals tijdens een webinar in gesprek met staatssecretaris Van Ooijen over de toekomst van mantelzorg.

Hoe ziet hij dat voor zich; meer zorgen én meer werken? En is het de bedoeling om zwaar op je familie te leunen bij de verzorging van je man die door een beroerte niet kan praten, lezen of schrijven? Mantelzorgers van nu leggen deze vragen graag aan de staatssecretaris voor.

Grotere rol sociale netwerk

In de brief die de staatssecretaris onlangs naar de Tweede Kamer stuurde ziet hij een grote rol voor het sociale netwerk. Alles wijst erop dat we meer zelf moeten doen, met hulp van elkaar.

Terwijl uit recent onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel juist blijkt dat slechts een kwart van de mantelzorgers de zorg deelt met mede mantelzorgers. Dit komt omdat de tijd of energie er niet is om een netwerk te onderhouden en de omgeving het moeilijk vindt om met de ontstane zorgsituatie om te gaan.

Steun niet te veel op mantelzorgers

MantelzorgNL waarschuwt ervoor niet te veel te leunen op mantelzorgers en vrijwilligers. Wat volgens MantelzorgNL moet gebeuren is dat professionals zoals buurtwerkers en mantelzorgconsulenten het een en ander moeten inrichten en mogelijk maken.

Alleen dan staat er een stevige sociale basis waar mantelzorgers zelf een bijdrage aan kunnen leveren én op kunnen steunen.

Kijk het webinar terug