Nieuws

Mantelzorgers nemen deze zomer taken van thuiszorg over

Met het verwachte personeelstekort in de zorg tijdens de zomer, wordt de druk op mantelzorgers extra groot. In een periode dat iedereen tot rust kan komen, is het de verwachting dat mantelzorgers taken van de thuiszorg gaan overnemen. Dit zorgt voor extra druk, meer ongerustheid en minder vakantie voor de mantelzorger. Op dinsdagavond 2 juli debatteert de Tweede Kamer over de personeelstekorten in de zorg. <h2Peiling Nationaal Mantelzorgpanel. Uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL blijkt het minder ontvangen van verpleging en verzorging voor de zorgvrager, όόk van invloed is op de mantelzorger. Van de groep mantelzorgers die zorgt voor een naaste die ook thuiszorg ontvangt, zegt bijna de helft dat reeds is aangekondigd of te voorzien dat als gevolg van personeelstekort er minder professionele zorg zal worden gegeven gedurende de vakantieperiode. Voor 75% van hen betekent dit dat ze zelf meer zorg moeten gaan geven. Niet alleen professionals in de zorg hebben binnen nu en een paar weken vakantie, ook familie en vrienden van mantelzorgers – waar zij vaak op kunnen terugvallen – hebben vakantie.

Uit het mantelzorgpanel blijkt tevens dat bij 47% van de mantelzorgers de ongerustheid toe neemt over hoe het gaat met de zorgvrager en voor 36% betekent het ook dat de mantelzorger zelf niet met vakantie kan. Slechts 3% van de mantelzorgers geeft aan dat minder verpleging en verzorging voor hun naaste geen gevolgen heeft voor henzelf.

Minder was- en douchebeurten

Uit de peiling blijkt dat 71% van de mantelzorgers verwacht dat er meer wisselingen zijn in de thuiszorgmedewerkers die langskomen (71%) én dat er meer wisselingen zijn in de tijden (61%) waarop iemand langskomt. Mantelzorgers weten of voorzien ook dat was- en douchebeurten deze zomer zullen wegvallen (45%) en dat er minder hulp is bij het aan- en uitkleden. De zorgvrager wordt hiermee extra afhankelijk van wie hem dan komt helpen en de mantelzorger zal op zijn beurt weinig keus voelen en toch een tandje harder gaan lopen. Op het gebied van het huishouden en/of begeleiding weet of verwacht 63% van de mantelzorgers dat deze hulp minder wordt geleverd deze zomer.

Geen vakantie voor de mantelzorger

Al eerder berichtte MantelzorgNL – samen met vrouwenmerk Margriet – dat mantelzorgers er lastig een weekje tussenuit kunnen omdat er weinig vervangende zorg mogelijk is. “Als je als mantelzorger zelfs niet kunt rekenen op de hulp waarvoor de zorgvrager een indicatie heeft, dan betekent dat dus niet even gas terug nemen tijdens de zomer maar een behoorlijk tandje erbij. Terwijl er gewoon een indicatie is voor zorg”, aldus Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL. Download de resultaten van de peiling:

Meer informatie