Nieuws

Mantelzorgers opleiden voor professionele zorg? Geen goed idee!

Maastricht UMC+ gaat mantelzorgers opleiden, zodat patiënten het ziekenhuis kunnen verlaten als er geen wijkverpleging beschikbaar is om de nazorg thuis te doen. Opnieuw dus een beroep op mantelzorgers, die al zoveel opvangen nu de zorg afneemt.

Het ziekenhuis start met de opleiding voor het toedienen van oogdruppels na een operatie of behandeling. Vanaf volgend jaar worden mantelzorgers ook opgeleid om een antibiotica infuus aan te leggen bij zijn of haar naaste.

Waar ligt de grens?

Dit komt hard aan bij mantelzorgers. Waarvan velen al overbelast zijn of het dreigen te worden. Waar ligt de grens? Wat wordt er allemaal op het bordje van de mantelzorger geschoven? Nu gaat het om oogdruppels, vorige week was het nog het toedienen van zuurstof thuis door mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn jij en ik

Het lijkt weleens vergeten te worden dat mantelzorg geen beroep is. Niemand is alleen mantelzorger. Mantelzorgers zijn mensen zoals jij en ik; mensen die bijvoorbeeld werken als bakker, journalist, leraar, supermarktmedewerker of accountant. Mantelzorgers zijn mensen met een gezin, zij zorgen ook voor kinderen.

Van deze mensen wordt nu verwacht dat zij ook de taken van zorgprofessionals overnemen.

Niet iedereen is voor professionele zorg in de wieg gelegd. Het is een vak, het vraagt om een opleiding, waar een diploma bij hoort en vaak ook een BIG-registratie. Nu lijkt iedereen dat met een korte opleiding deze zorg te kunnen geven.

Het is te simpel om te zeggen dat het om druppelen gaat, het gaat ook om voorkomen of signaleren van complicaties. Want wat als er iets fout gaat, waar ligt dan de verantwoordelijkheid?

En wat als al die taken die bij mantelzorgers liggen te zwaar worden en er geen professional meer is die dit kan signaleren en hulp kan inschakelen ter voorkoming van een crisissituatie?

Misbruik emotionele relatie

Maar bovenal, door mantelzorgers dit te vragen maak je misbruik van de emotionele relatie die mensen onderling hebben. Stel, je moeder mag uit het ziekenhuis als jij 4x per dag oogdruppels geeft. Zeg je dan tegen je werkgever dat het niet te combineren is met je werk? Of laat je je moeder in het ziekenhuis liggen? En heb je überhaupt nog een keus?

Regie bij de minister

MantelzorgNL is zich bewust van de krapte die er is, maar dat betekent niet dat je zonder overleg de zorg over de schutting kunt gooien. En dat is wat nu wel gebeurt.

Al sinds het begin van de coronacrisis vangen mantelzorgers de tekorten in de thuiszorg op. Nu komt ook de ziekenhuiszorg aankloppen bij de mantelzorger. Het is belangrijk om de belangen van iedereen in ogenschouw te nemen. Je wilt niet de ene noodsituatie verruilen voor de andere. Dat is niet constructief.

MantelzorgNL roept de minister van VWS op hierop regie te nemen en duidelijk aan te geven binnen welke kaders te handelen. Daarbij hoort ook dat het verschuiven van professionele zorgtaken naar mantelzorgers in goede afweging van alle belangen wordt besproken. Dus moeten ook mantelzorgers aan tafel.