Nieuws

MantelzorgNL en Per Saldo overhandigen position paper pgb aan 9 Tweede Kamerleden

 

Op dinsdag 2 april heeft MantelzorgNL samen met Per Saldo een position paper aangeboden aan 9 Tweede Kamerleden. In deze position paper pleiten we voor minder administratieve rompslomp en reële tarieven pgb. Ook uiten we hierin onze zorgen over de invoering van de ‘Symbolisch lage vergoeding’ voor onder andere mantelzorgers die geïndiceerde zorg leveren vanuit een pgb.
Diverse Commissieleden brachten de lage tarieven rondom het pgb in de Wmo aan de orde in het debat dat werd gevoerd op 4 april. Hierin werd ook de nieuw in te voeren ‘Symbolisch lage vergoeding’ besproken.Minister de Jonge (VWS) heeft in het debat aangegeven om met MantelzorgNL en Per Saldo om tafel te gaan en in een brief terug te komen op onze position paper ten aanzien van de lage tarieven. Ook komt hij in een brief terug op ons punt uit de position paper ten aanzien van indicaties die voor meerdere jaren zouden moeten worden afgegeven (ipv elk jaar opnieuw). MantelzorgNL blijft goed monitoren wat er gaat gebeuren met de Symbolisch lage vergoeding na de invoering op 1 mei.

Meer informatie

Wat wil jij weten over pgb en mantelzorg?

Is pgb iets voor mij? Welke nadelen zijn er aan verbonden? Hoe vraag ik pgb aan? Het antwoord op deze vragen en meer vind je in dit overzicht.